KONTAKT

Studencki Punkt Informacji Prawnej - Klinika Prawa

ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
pok. 0.27, parter, bud. B
tel. (42) 635-46-32

email: klinika@wpia.uni.lodz.pl

Szanowni Klienci,

biuro Kliniki Prawa będzie nieczynne 1 kwietnia, zapraszamy ponownie od wtorku 2 kwietnia.

Godziny pracy biura Kliniki Prawa:

poniedziałek 13.00-16.00

wtorek 13.00-16.00

środa 9.00-13.00

czwartek 9.00-12.00

 

Plakat wydarzenia

ŚWIATOWY DZIEŃ KONSUMENTA - "KONSUMENT NA WAKACJACH - PRAWO TURYSTYCZNE DLA KAŻDEGO"

SEMINARIUM OTWARTE

Studencki Punkt Informacji Prawnej "Klinika Prawa" oraz Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi zapraszają na seminarium otwarte "Konsument na Wakacjach - Prawo Turystyczne dla Każdego", które odbędzie się 18 marca w godzinach 10.00-11.45.

Miejsce: Sala Rady Wydziału oraz online w aplikacji MS Teams.

Link do spotkania

Prelegentami będą przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organizacji chroniących praw konsumenta (Federacja Konsumentów, Europejskie Centrum Konsumenckie) oraz przedstawiciele branży turystycznej (Polska Izba Turystyki).

Wystąpienia prelegentów będą dotyczyły m.in. następujących zagadnień:

 • zasad odpowiedzialności organizatora podróży,
 • procedur reklamacji,
 • ubezpieczeń podróżnych,
 • umowy timeshare.

 

INFORMACJE DLA KLIENTÓW

Klinika Prawa to miejsce, gdzie studenci prawa i adaministracji udzielają bezpłatnych porad prawnych osobom niezamożnym.

Co powinni Państwo wiedzieć zanim przyjdą do nas po pomoc:

 • Sprawa, z którą zgłasza się klient nie jest i nie była prowadzona przez adwokata ani radcę prawnego,
 • Klient zdaje sobie sprawę, iż porad udzielają studenci,
 • Jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza studentów i pracowników WPiA UŁ jest wyłączona, z wyjątkiem wypadków wyrządzenia szkody z winy umyślnej,
 • Porady udzielane są wyłącznie na piśmie, nigdy na miejscu "od ręki". Studenci po zgromadzeniu kserokopii dokumentów niezbędnych dla rozwiązania sprawy mają ok. 2-3 tygodni na sporządzenie opinii na piśmie i przedstawienie jej klientowi,
 • Nie przyjmujemy spraw, w których biegnie termin krótszy niż dwutygodniowy. Przyjmujemy sprawy także drogą listowną. Wówczas należy opisać dokładnie stan faktyczny sprawy i dołączyć do listu kserokopie dokumentów związanych ze sprawą.

Klinika Prawa nie działa w czasie:

 • Sesji egzaminacyjnej,
 • Przerw świątecznych,
 • Ferii zimowych,
 • Wakacji,
 • Dni rektorskich wcześniej ogłoszonych.

Zasady pracy Kliniki Prawa określa Regulamin.


 

REKRUTACJA 2023/2024

Rekrutacja studentów do Kliniki Prawa na rok akademicki 2023/2024 odbędzie się w terminie 25 września - 13 października 2023.

Do uczestnictwa w Klinice Prawa zapraszamy studentów IV roku prawa (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz studentów I i II roku USM administracji stacjonarnej.

W ramach Kliniki Prawa działają dwie grupy: GRUPA ZWYKŁA (studenci udzielają porad prawnych klientom) oraz GRUPA MEDIACJI (studenci poznają warsztat mediatora oraz biorą udział w mediacjach jako protokolanci). Można uczestniczyć tylko w jednej grupie, obowiązują osobne formularze zgłoszeniowe.

Rekrutacja składa się z dwóch etapów:

1. Wypełnienie formularza w aplikacji Forms (aktywny od 25 września do 13 października)

Formularz zgłoszeniowy do Kliniki Prawa - GRUPA ZWYKŁA: https://forms.office.com/e/r3drtZzc4H

Formularz zgłoszeniowy do Kliniki Prawa - GRUPA MEDIACJI: https://forms.office.com/e/RxV2spmMRV

2. Przejście rozmowy rekrutacyjnej (16 października)

Kandydaci o nazwiskach rozpoczynających się od litery:

od A do K - godz. 13.00, sala 0.28

od L do Z - godz. 15.00, sala 0.28

Informacja o przyjęciu do Kliniki Prawa zostanie przekazana kandydatom drogą mailową 16 października po godz. 18.00.

Inauguracja roku akademickiego w Klinice Prawa odbędzie się 17 października o godzinie 17.00 w sali Rady Wydziału.

ZAJĘCIA W KLINICE PRAWA

Osoby zakwalifikowane do programu Klinika Prawa biorą udział w obowiązkowych zajęciach:

 • szkolenia przed rozpoczęciem pracy w Klinice Prawa:

szkolenie administracyjne - jeden termin do wyboru - 18.10 godz. 9.00-10.00 lub 19.10 godz. 14.00-15.00 (sala 1.29)

szkolenie psychologiczne - jeden termin do wyboru - 20.10 godz. 12.00-18.00 lub 21.10 godz. 10.00-16.00 (sala 1.29)

szkolenie etyczne - jeden termin do wyboru - 26.10 godz.12.00-13.30 lub 27.10 godz. 10.30-12.00 (sala 1.29)

Zapisy na zajęcia odbędą się po inauguracji roku akademickiego w Klinice Prawa.

 • ćwiczenia z pisania pism procesowych oraz psychologicznych aspektów kontaktów interpersonalnych (semestr zimowy)

część z pisania pism procesowych: wtorki, godz. 16.00-17.30, sala 1.29 (I grupa - 24.10, 31.10, 7.11, 14.11, 21.11, 28.11; II grupa 5.12, 12.12, 19.12, 9.01, 16.01, 23.01) 

część z psychologii: do wyboru czwartki 12.00-16.30 (16.11, 7.12, 11.01) lub soboty 10.00-14.30 (18.11, 9.12, 13.01)

Zapisy na zajęcia odbędą się po inauguracji roku akademickiego w Klinice Prawa.

 • dyżur - studenci Kliniki Prawa pracują w parach. Każda para na początku roku akademickiego, po szkoleniu administracyjnym wyznacza godzinę swojego dyżuru, w czasie którego będzie przyjmowała klientów.

 

GRUPA MEDIACJI

uczestnicy grupy mediacji biorą udział w:

 • szkoleniu psychologicznym - jeden termin do wyboru - 20.10 godz. 12.00-18.00 lub 21.10 godz. 10.00-16.00 (sala 1.29),
 • ćwiczeniach z pisania pism procesowych oraz psychologicznych aspektów kontaktów interpersonalnych (wraz z uczestnikami grupy zwykłej, semestr zimowy),
 • spotkaniach grupy mediacji (środy godz. 18.00-20.00) - w formule mieszanej - część spotkań stacjonarnie, część spotkań online (w ramach spotkań zapraszani są gościnnie mediatorzy),
 • mediacji jako protokolant.

 

ZNAM SWOJE PRAWA

- program, w ramach którego studenci przeprowadzają lekcje dla uczniów w szkołach ponadpodstawowych. W semestrze zimowym studenci przygotowują w parach konspekt lekcji, zaś w semestrze letnim przeprowadzają lekcje w szkołach.

Rektrutacja do Znam swoje prawa odbędzie się w terminie 25.09 - 20.10. - formularz zgłoszeniowy dostępny od 25.09.

Formularz zgłoszeniowy do Znam swoje prawa: https://forms.office.com/e/PqsMTsBZzM

Kto może zgłosić się do udziału w programie Znam swoje prawa?

 • studenci IV i V roku prawa (dzienne, wieczorowe, zaoczne)
 • studenci III roku administracji I stopnia oraz II roku USM administracji

Udział w programie Znam swoje prawa zalicza jednen moduł wybieralny (4 ECST).

 

 

 

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Studencki Punkt Informacji Prawnej „Klinika Prawa” prowadzi dwa programy zajęć, na które obowiązują oddzielne zapisy i rekrutacja:

 • Klinika Prawa (w jej ramach również grupa mediacyjna)
 • Znam swoje prawa 

KLINIKA PRAWA

Zasady funkcjonowania Kliniki
Nabór odbywa się raz w roku na początku każdego roku akademickiego (przełom września i października). Warunkiem przyjęcia jest zamknięta sesja egzaminacyjna III roku oraz pomyślne przejście rozmowy kwalifikacyjnej.


Przyjmujemy studentów:

 • IV roku prawa - studia stacjonarne i niestacjonarne (za zgodą dziekana)
 • I i II roku USM kierunek administracja - studia dzienne

Zajęcia w Klinice Prawa trwają przez cały rok akademicki - nie ma możliwości zapisania się do Kliniki Prawa na jeden semestr.


Praca w Klinice zalicza:

- na kierunku prawo

 • dwa moduły wybierane dowolnie spośród oferty zajęć z "Listy O", "Listy S" i "Listy J" – 8 ECTS
 • całoroczną praktykę studencką - 6 ECTS

- na kierunku administracja

I rok USM 

 • dwa moduły specjalizacji (WYBÓR) - 8 ECTS

II rok USM

 • jeden moduł wybieralny z listy ogólnej – 4 ECTS
 • jedno laboratorium - 4 ECTS

Studenci Kliniki nie podają klientowi swoich nazwisk, telefonów ani żadnych innych danych pozwalających na identyfikacje studenta.

Praca w Klinice obejmuje:

 • Godzinny dyżur raz w tygodniu albo zajęcia z mediacji
 • Seminaria w grupach z opiekunem prowadzącym,
 • Szkolenie psychologiczne (jednodniowe),
 • W semestrze zimowym ćwiczenia laboratoryjne z zakresu psychologicznych aspektów kontaktów interpersonalnych oraz pisania pism procesowych,
 • Zajęcia z etyki zawodów prawniczych (1,5 h)
 • Szkolenie mediacyjne dla chętnych,
 • Inne zajęcia i warsztaty dla chętnych.

W Klinice Prawa można też poznać mediację!

Od roku akademickiego 2017/2018 ruszyła grupa mediacyjna. Oferta ta kierowana jest przede wszystkim do studentów, którzy interesują się mediacją zarówno w teorii, jak i w praktyce. Zamiast cotygodniowych dyżurów dla klientów, studenci będą uczestniczyć w zajęciach z zakresu mediacji, wezmą udział w mediacjach jako protokolanci, przejdą szereg szkoleń z profesjonalnymi mediatorami, a przy tym, tak jak pozostali studenci Kliniki, wezmą udział w szkoleniu psychologicznym oraz w ćwiczeniach z pisania pism procesowych z elementami psychologii.

Pierwszy semestr poświęcony będzie przybliżeniu podstawowych zagadnień prawnych mediacji oraz warsztatowych umiejętności mediatora. W drugim semestrze studenci będą doskonalić warsztat umiejętności mediacyjnych, uczestniczyć w mediacjach jako protokolanci oraz, w przypadku pojawienia się sprawy wymagającej działania mediatorów, sami będą brać udział w mediacji jako strony oraz jako komediatorzy.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!

ZNAM SWOJE PRAWA

Program „Znam swoje prawa” ma na celu poszerzenie wiadomości z zakresu różnych gałęzi prawa wśród uczniów liceów. Istota programu polega na organizowaniu przez studentów w wybranych szkołach kilku półtoragodzinnych zajęć z zakresu tych instytucji prawnych, które są najbardziej dla uczniów przydatne.

Zajęcia opracowują oraz przeprowadzają studenci IV i V roku prawa a także III roku administracji stacjonarnej I stopnia oraz II roku USM administracji.
Zajęcia nie mają charakteru wykładu – są prowadzone przy zastosowaniu aktywnych metod nauczania (scenki, konkursy, ćwiczenia itp.). Nadzór nad merytoryczną i metodologiczną stroną zajęć sprawują pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

W ramach zajęć powstają cztery grupy:

 • grupa z prawa administracyjnego,
 • grupa z prawa pracy,
 • grupa z prawa cywilnego,
 • grupa z prawa karnego.

Studenci pracują w parach. Do każdej z grup jest przypisany jeden opiekun merytoryczny z danej dziedziny prawa.

Praca z opiekunem merytorycznym polega na stworzeniu, w ramach spotkań konwersatoryjnych, scenariusza lekcji (w semestrze zimowym) - na podstawie, których studenci w semestrze letnim przeprowadzają zajęcia w liceach.

Zajęcia „Znam swoje prawa – konwersatorium” zaliczają jeden moduł wybieralny w języku polskim (4 ECTS).

Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy zajęć mają obowiązek odbyć jednodniowe szkolenie z aktywnych form nauczania prawa.


 

JAK POWSTAŁA Z KLINIKA PRAWA?

Kliniki Prawa już na dobre zadomowiły się na Wydziałach Prawa w Polsce. Pierwsze studenckie poradnie prawne powstały na Uniwersytecie Jagiellońskim (1997) i Uniwersytecie Warszawskim (1998). Istotny wpływ na proces zmian naszego systemu edukacji prawniczej miało również Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA.

W maju 1998 roku w Szczecinie ELSA zorganizowała konferencję pod tytułem: "Reforma edukacji prawniczej. Rozwój idei uniwersyteckich poradni prawnych", od której rozpoczęła się poważna dyskusja na temat rozwoju klinicznego nauczania w Polsce.

Najszybciej i w najszerszym zakresie edukacja kliniczna rozwinęła się w Stanach Zjednoczonych, gdzie pierwsze kliniki prawa zaczęły powstawać w pierwszej połowie XX wieku. Na szerszą skalę idea  nauczania klinicznego rozkwitła w latach 60-tych. Za jeden z powodów uważa się rozwój ruchów społecznych związanych z prawami obywatelskimi, sprzeciwem wobec wojny w Wietnamie oraz programów politycznych walki w ubóstwem. Przeniesienie idei klinik prawa na polski grunt zawdzięczmy polskim nauczycielom akademickim i ich wizytom w Szkołach Prawa w Stanach Zjednoczonych i działających na nich klinikach prawa. Dzięki zaangażowaniu kadry naukowej polskich Wydziałów Prawa oraz wsparciu finansowemu Fundacji im. Stefana Batorego, a także zaangażowaniu środowiska studenckiego, zaczęły powstawać w Polsce pierwsze kliniki prawa. Obecnie w Polsce działa 25 poradni prawnych, w których nieodpłatną pomoc prawną świadczą studenci uczelni prawniczych.

Studencki Punkt Informacji Prawnej „Klinika Prawa” powstał w 2001 roku dzięki osobistemu zaangażowaniu Prof. dr hab. Małgorzaty Król, wsparciu ówczesnych władz Wydziału Prawa i Administracji UŁ oraz inicjatywie grupy studentów prawa. Działalność Kliniki, początkowo skromna, z czasem zaczęła się rozwijać. Rosła liczba studentów uczestniczących w tych nietypowych zajęciach oraz osób, które zgłaszały się do Kliniki z problemami prawnymi. Obecnie Klinika Prawa oprócz swojej podstawowej działalności – świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej osobom niezamożnym – prowadzi program „Znam swoje prawa” oraz dodatkowe formy dydaktyczne jak szkolenia, ćwiczenia i warsztaty.

W 2003 roku zajęcia w Klinice Prawa zostały włączone do programy studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego jako jeden z wykładów monograficznych. Zajęcia te trwały jeden semestr (zimowy bądź letni). Obecnie (od roku akademickiego 2005/2006) praca w Klinice Prawa trwa cały rok akademicki i jest skierowana do studentów IV roku studiów prawniczych (zarówno dziennych jak i niestacjonarnych)  oraz I i II roku uzupełniających studiów magisterskich na kierunku administracja. Studenci chętni do uczestniczenia w pracach Kliniki wybierani są na podstawie dotychczasowych osiągnięć w nauce oraz przeprowadzanej rozmowy kwalifikacyjnej. Od 2006 roku działalność w poradni studenckiej pozwala także na odbycie obowiązkowych praktyk studenckich.  Absolwenci Kliniki są także poszukiwani na rynku pracy.

W czasie swej działalności Klinika Prawa przyjęła około 6000 spraw z niemalże każdej dziedziny prawa. Najczęściej przedstawiane przez klientów problemy prawne dotyczyły spraw z zakresu: szeroko rozumianego prawa cywilnego i rodzinnego, prawa karnego oraz zagadnieñ związanych z prawem pracy i ubezpieczeñ społecznych. W tym czasie porad prawnych udzielało około 900 studentów Prawa i Administracji.