KONTAKT

Kierownik Centrum
dr hab. Tomasz Duraj, prof. UŁ
E: cnsz@wpia.uni.lodz.pl

E: tduraj@wpia.uni.lodz.pl
T: (42) 635 63 71

Z-ca kierownika Centrum
dr Aneta Tyc
E: atyc@wpia.uni.lodz.pl

Sekretarz Centrum
dr Marcin Krajewski
E: marcin.krajewski@wpia.uni.lodz.pl

Koordynator ds. Centrum
mgr Mateusz Barwaśny
E: mbarwasny@wpia.uni.lodz.pl

Sekretariat
mgr Agnieszka Czernek
Eaczernek@uni.lodz.pl
T: (42) 635 40 38

Wydział Prawa i Administracji UŁ
Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12,
pok. 3.35

Sprawozdanie z konferencji „Stosowanie nietypowych form zatrudnienia z naruszeniem prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych – diagnoza oraz perspektywy na przyszłość”(1-2 grudnia 2022)

Projekt badawczy pod kierunkiem prof. nadzw. UŁ dra hab. Tomasza Duraja nt. „W poszukiwaniu prawnego modelu samozatrudnienia w Polsce. Analiza prawnoporównawcza” 

LINK do sprawozdania z konferencji "W POSZUKIWANIU PRAWNEGO MODELU OCHRONY PRACY NA WŁASNY RACHUNEK W POLSCE"

okładka monografii

UWAGA!!!

Właśnie ukazała się monografia pt. "Zatrudnienie tymczasowe jako nietypowa forma świadczenia pracy", której redaktorem naukowym jest dr hab. Tomasz Duraj, prof. UŁ.

Została ona wydana nakładem Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego w serii wydawniczej „Jurysprudencja” (nr 19).

Linki do monografii:

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/jurysprudencja-19/

https://www.ibuk.pl/.../jurysprudencja-19-zatrudnienie...

Niniejsza monografia stanowi podsumowanie III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia” zorganizowanej dnia 3 grudnia 2020 r. przez Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia pod kierunkiem prof. UŁ dra hab. Tomasza Duraja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Praca tymczasowa to jedna z najlepiej rozwijających się nietypowych form aktywności zarobkowej na polskim rynku pracy. Tematem monografii jest ocena prawnej regulacji zatrudnienia tymczasowego po nowelizacji obowiązującej od 1 czerwca 2017 r., dokonana zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia. Doniosłość, złożoność, wielowątkowość i aktualność tego zagadnienia potwierdza zestaw artykułów składających się na monografię. Dotykają one fundamentalnych dla tej problematyki problemów prawnych. Zdaniem dra hab. Marcina Wujczyka (Uniwersytet Jagielloński) „recenzowana praca z pewnością stanowi istotny wkład w rozwój nauki w tym zakresie. Jest ona cennym źródłem informacji zarówno dla teoretyków, jak praktyków prawa zainteresowanych problematyką zatrudnienia tymczasowego.(…) Tezy sformułowane w analizowanym opracowaniu są ciekawe i nowatorskie. Autorzy trafnie identyfikują istotne problemy oraz określają najważniejsze obszary badacze. Dzięki temu recenzowana publikacja wyróżnia się na tle innych opracowań poruszających zagadnienia pracy tymczasowej. (…) Nie znajduję na rynku publikacji, która tak wieloaspektowo, jak recenzowane opracowanie traktowałaby o pracy tymczasowej w Polsce. Wielu zacnych Autorów, ciekawe artykuły.

Zapraszamy do lektury!!!

plakat konferencji

ZAPROSZENIE

Zapraszamy do przygotowania artykułu do kolejnej piątej publikacji pokonferencyjne pt. „Stosowanie nietypowych form zatrudnienia z naruszeniem prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych – diagnoza oraz perspektywy na przyszłość”. Będzie ona zwieńczeniem V jubileuszowej konferencji naukowej z cyklu Nietypowe Stosunki Zatrudnienia zorganizowanej przez Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia, @Studenckie Forum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPiA UŁ oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Konferencja odbyła się w dniach 1-2 grudnia formule hybrydowej, zarówno na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, jak i online.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, Głównego Inspektora Pracy, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz partnerów społecznych – Konfederacji Pracodawców Lewiatan i Konfederacji Związków Zawodowych OPZZ.

Osoby zainteresowane udziałem w tej monografii proszone są o przesłanie tytułu opracowania do 15 stycznia 2023. Ostateczny termin przesłania artykułu to 28 lutego 2023. Objętość tekstu – 0,5 arkusza. Co ważne, piąta jubileuszowa publikacja pokonferencyjna nie będzie miała statusu monografii pokonferencyjnej, także będzie można ją wliczyć do dorobku jako rozdział w monografii.

Komitet Organizacyjny:
Przewodniczący: dr hab. Tomasz Duraj, prof. UŁ
Sekretarz: dr Marcin Krajewski
Członkowie: mgr Agnieszka Czernek, dr Mateusz Barwaśny, członkowie Studenckiego Forum Naukowego Nietypowych Stosunków Zatrudnienia
 

 

LINK do programu konferencji

 

 

 

Partner Strategiczny:

OBRAZ

 

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU „NIETYPOWE STOSUNKI ZATRUDNIENIA” PT. „STOSOWANIE NIETYPOWYCH FORM ZATRUDNIENIA Z NARUSZENIEM PRAWA PRACY I PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – DIAGNOZA ORAZ PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ”

LINK do strony konferencji

LINK do programu konferencji

Organizatorzy Konferencji:
Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPiA UŁ
Studenckie Forum Naukowe Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPiA UŁ

Miejsce i czas konferencji:
1 i 2 grudnia 2022 r. (czwartek i piątek)
Łódź, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Sala Rady Wydziału

Formuła konferencji:
Konferencja w formule hybrydowej: na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
oraz on-line za pośrednictwem aplikacji MS Teams. 

Formularz zgłoszeniowy na konferencję: LINK

Formularz do zgłoszenia posterów na konferencję: LINK

LINKI DO NAGRANIA Z PIERWSZEGO I DRUGIEGO DNIA OBRAD (8 - 9 GRUDNIA 2021 R.) IV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Z CYKLU NIETYPOWE STOSUNKI ZATRUDNIENIA NT. W POSZUKIWANIU PRAWNEGO MODELU OCHRONY PRACY NA WŁASNY RACHUNEK W POLSCE.

Link do nagrania - I dzień konferencji

LINK do YT

Link do nagrania - II dzień konferencji

LINK do YT

Link do programu konferencji:

Link do programu konferencji

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI "W POSZUKIWANIU PRAWNEGO MODELU OCHRONY PRACY NA WŁASNY RACHUNEK W POLSCE"

LINK DO SPRAWOZDANIA

xd

 

Iv Ogólnopolska Konferencja Naukowa Z Cyklu "Nietypowe Stosunki Zatrudnienia" Nt. „W Poszukiwaniu Prawnego Modelu Ochrony Pracy Na Własny Rachunek W Polsce”

xd

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Nietypowe stosunki zatrudnienia" nt. „W poszukiwaniu prawnego modelu ochrony pracy na własny rachunek w Polsce”

Termin:
8-9 grudnia 2021 r. (środa-czwartek), od godz. 8.55

Miejsce konferencji:
Łódź, konferencja ON-LINE, platforma ZOOM

Organizator:
Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPiA UŁ

LINK do strony konferencji

LINK do programu konferencji

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

LINK do regulaminu konferencji

LINK do abstraktów posterów

LINK do abstraktów referatów

LINK DO FILMU PROMOCYJNEGO - KLIKNIJ

Angielskojęzyczna Publikacja Po Ii Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Z Cyklu „Nietypowe Stosunki Zatrudnienia” Na Temat: Zbiorowe Prawo Pracy Czy Zbiorowe Prawo Zatrudnienia? Ochrona Praw I Interesów Zbiorowych Osób Wykonujących Pracę Zarobkową Poza Stosunkiem Pracy"

LINK DO CZASOPISMA

xdd

 

Udział Przedstawicieli Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia W Międzynarodowej Konferencji Naukowej Icon•S Mundo, Conference Of The International Society Of Public Law: The Future Of Public Law

Miło nam poinformować, że w dniach 6–9 lipca 2021 r. odbyła się prestiżowa w środowisku prawa pracy międzynarodowa konferencja ICON•S Mundo, Conference of the International Society of Public Law: The Future of Public Law, na której zorganizowano panel poświęcony publikacji cząstkowych wyników badań w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki nt. „W poszukiwaniu prawnego modelu samozatrudnienia w Polsce. Analiza prawnoporównawcza” realizowanego pod kierownictwem prof. UŁ dr hab. Tomasza Duraja. W panelu zatytułowanym "Legal aspects of self-employment", któremu przewodniczył mgr Robert Siciński (WPiA UŁ) swoje referaty wygłosili: dr Aneta Tyc (z-ca kierownika Centrum) - Collective labour rights of self-employed persons: a comparative approachdr Marcin Krajewski (sekretarz Centrum) - Social insurance for the self-employed in Poland - selected issuesmgr Mateusz Barwaśny (koordynator Centrum) - Legal protection against discrimination and unequal treatment of self-employed in Poland. Rolę dyskutanta pełnił prof. UŁ dr hab. Tomasz Duraj.

Link do strony projektu

Udział Przedstawicieli Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia W Międzynarodowej Konferencji Naukowej Icon•S Mundo, Conference Of The International Society Of Public Law: The Future Of Public Law

3 grudnia 2020 r. za pośrednictwem platformy Zoom Webinar odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia” pt. ”Zatrudnienie tymczasowe jako nietypowa forma świadczenia pracy – szanse i zagrożenia”. Organizatorem konferencji było Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 LINK do sprawozdania

Zaproszenie Na Otwarte Seminarium Naukowe Online

Serdecznie zapraszamy na OTWARTE SEMINARIUM NAUKOWE ONLINE pt. PPK I PPE jako formy oszczędzania na starość - wybrane aspekty, które odbędzie się 25 marca br. za pośrednictwem Platformy Webex Meeting.Podczas seminarium swój referat zaprezentuje dr Marcin Krajewski (sekretarz Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia), a Centrum jest współorganizatorem tego wydarzenia.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: katarzyna.molas@zus.pl

xd

 

Wyniki Opus 15

Dnia 16 listopada 2018 r. NCN ogłosiło wyniki konkursu OPUS 15 na najlepszy projekt badawczy. Miło nam zakomunikować, że wysokie trzecie miejsce w panelu prawnym zajął międzynarodowy projekt przygotowany pod kierunkiem prof. nadzw. UŁ dra hab. Tomasza Duraja nt. „W poszukiwaniu prawnego modelu samozatrudnienia w Polsce. Analiza prawnoporównawcza” (kwota przyznanych środków: 202440 PLN). Projekt ten mieści się w działalności statutowej Centrum i będzie realizowany przy udziale naukowców współpracujących z Centrum. W skład międzynarodowego zespołu badawczego wchodzą:

W skład międzynarodowego zespołu badawczego wchodzą:

Prof. Tomasz Duraj (kierownik projektu), Uniwersytet Łódzki

Prof. Catherine Barnard, Uniwersytet Cambridge

Prof. Rolf Wank, Uniwersytet Ruhry w Bochum

Prof. Tamás Gyulavári, Katolicki Uniwersytet Pétera Pázmánya

Prof. Ingrida Mačernytė Panomariovienė, Litewski Instytut Prawa

Dr Tatiana Wrocławska, Uniwersytet Łódzki

Dr Aneta Tyc (zastępca kierownika projektu), Uniwersytet Łódzki

Dr Marcin Krajewski, Uniwersytet Łódzki

Mgr Mateusz Barwaśny, Uniwersytet Łódzki

[LINK] do strony projektu

Zaproszenie Na Iii Ogólnopolską Konferencję Naukową Z Cyklu „Nietypowe Stosunki Zatrudnienia”

UWAGA! - ze względu na obecną sytuację epidemiczną nastąpiła zmiana terminu. Konferencja odbędzie się 3 grudnia 2020 r. (czwartek) w formie ONLINE za pomocą aplikacji ZOOM

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia” na temat: „Zatrudnienie tymczasowe jako nietypowa forma świadczenia pracy – szanse i zagrożenia”

Organizator: 
Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPiA UŁ

Termin: 
3 grudnia 2020 r. (czwartek), godz. 9.20-16.00

LINK: Formularz rejestracyjny
LINK: Regulamin konferencji
LINK: Program Konferencji

KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ W FORMIE ONLINE

Elektroniczna rejestracja uczestników konferencji zostanie otwarta w dniach od 20 października (czwartek) do 30 listopada (poniedziałek) na stronie konferencji.

Kontakt: cnsz@wpia.uni.lodz.pl

Konferencja jest BEZPŁATNA

Głównym Partnerem jest Województwo Łódzkie

xddd

 

Publikacja Podsumowująca I Ogólnopolską Konferencję Naukową Z Cyklu Nietypowe Stosunki Zatrudnienia Nt. Stosowanie Umów Cywilnoprawnych W Świetle Przepisów Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych

Czasopismo jest dostępne pod linkiem:

LINK do czasopisma

Uwaga!!! Link Do Spotkania 6 Maja Godz. 18.00

Link do spotkania założycielskiego Forum

Sprawozdanie Z Konferencji Nietypowe Stosunki Zatrudnienia Z 3 Grudnia 2020 R.

Za nami trzecia edycja III ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia” nt. „Zatrudnienie tymczasowe jako nietypowa forma świadczenia pracy – szanse i zagrożenia”. Konferencja odbyła się w Łodzi w dniu 3 grudnia 2020 r. W numerze 4 Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ukazała się skrócona wersja sprawozdania z tego wydarzenia, którą przygotowali mgr Ewelina Szadkowska oraz mgr Mateusz Barwaśny.

 

Teraz przekazujemy Wam szczegółową wersję sprawozdania z tej konferencji przygotowaną przez organizatora Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia. Sprawozdanie do pobrania:

 

 LINK do sprawozdania

 

 

PO WAKACJACH SZYKUJEMY CZWARTĄ EDYCJĘ KONFERENCJI W NOWEJ CIEKAWEJ ODSŁONIE. Szczegóły już niebawem!!! Śledźcie nasze profile

 

O CENTRUM

Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia zostało utworzone na podstawie Zarządzenia nr 15 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ z dnia 3 lipca 2017 r. i funkcjonuje od dnia 1 września 2017 r.

Zadaniem Centrum jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz dydaktyczno-szkoleniowej poświęconej różnorodnym aspektom nietypowych stosunków zatrudnienia, które od pewnego czasu stały się coraz szerzej wykorzystywaną na rynku pracy formą aktywności zawodowej. Na tym tle rodzi się wiele problemów natury zarówno teoretyczno-prawnej, jak i praktycznej, które są przedmiotem działalności Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia. 

Celami Centrum są m.in.:

 • prowadzenie badań naukowych nad prawnymi problemami nietypowych stosunków zatrudnienia;
 • podjęcie prac badawczych nad praktycznym znaczeniem nietypowych stosunków zatrudnienia;
 • prowadzenie badań nad efektywnością uregulowań prawnych w zakresie nietypowych stosunków zatrudnienia;
 • projektowanie kierunków legislacyjnych rozwiązań w zakresie nietypowych stosunków zatrudnienia oraz opiniowanie projektów ustawodawczych dotyczących tej problematyki;
 • przygotowywanie i realizacja grantów naukowych w zakresie nietypowych stosunków zatrudnienia;
 • organizowanie debat, seminariów i konferencji naukowych;
 • przygotowywanie publikacji naukowych będących wynikiem działalności naukowo-badawczej;
 • udzielanie pomocy prawnej różnym instytucjom publicznym i podmiotom prywatnym w rozwiązywaniu problemów prawnych powstających na tle stosowania w praktyce nietypowych stosunków zatrudnienia;
 • współpraca z instytucjami publicznymi i podmiotami prywatnymi aktywnymi w obszarze nietypowych stosunków zatrudnienia;
 • opracowywanie opinii prawnych i ekspertyz związanych z prawnymi i praktycznymi problemami funkcjonowania nietypowych stosunków zatrudnienia;
 • prowadzenie szkoleń i kursów dokształcających.

RADA PROGRMOWA:

Do udziału w Radzie Programowej Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia zostali zaproszeni:

 • Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Liszewska, WPiA, UŁ
 • Prof. zw. dr hab. Zbigniew Góral, WPiA, UŁ
 • Prof. nadzw. dr hab. Jakub Stelina, WPiA, Uniwersytet Gdański
 • Prof. nadzw. dr hab. Michał Skąpski, WPiA, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr hab. Krzysztof Walczak, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Artur Tomanek, WPiA, Uniwersytet Wrocławski
 • Dr Aneta Tyc, WPiA, UŁ
 • Dr Marcin Krajewski, WPiA, UŁ
 • Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Duraj, WPiA, UŁ (kierownik Centrum).