We Wspólnocie Uniwersytetu Łódzkiego kierujemy się zasadą równych praw i obowiązków. W naszej bieżącej i planowanej działalności staramy się uwzględniać szczególne potrzeby osób kandydujących i kształcących się w naszej Uczelni w celu zapewnienia pełnej dostępności do procesu edukacji, do prowadzenia badań naukowych i uczestnictwa w szeroko rozumianym życiu akademickim.

W poszczególnych zakładkach znajdziesz informację o zakresie udzielanego wsparcia dla kandydatów, studentów i dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji naszego Uniwersytetu.

   

   

  Wsparcie ogólnouczelniane

  Kandydaci z niepełnosprawnościami i/lub z chorobami przewlekłymi, a także z innymi szczególnymi potrzebami, którzy wiążą swoją przyszłość z Uniwersytetem Łódzkim, podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co pozostali kandydaci. Żeby wziąć udział w rekrutacji na Uniwersytet Łódzki, odwiedź nasz portal rekrutacyjny

  Forma wsparcia ustalana jest indywidualnie, stosownie do potrzeb, i obejmuje, np.:

  • dostosowanie formy egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej (zamiana formy pisemnej na ustną lub ustnej na pisemną)
  • adaptacje materiałów egzaminacyjnych (np. druk powiększony, elektroniczna wersja)
  • możliwość korzystania ze specjalistycznego sprzętu wspierającego (np. klawiatury brajlowskiej, lupy powiększającej)
  • skorzystania z usług tłumacza migowego
  • skorzystania z usługi transportowej

  Jeżeli potrzebujeszwsparcia w procesie rekrutacji, zgłoś się do Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ.

  W tym celu należy:

  • wypełnić wniosek 
  • dostarczyć go do Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ w ciągu 14 dni przed wyznaczoną datą egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną lub przez e-mail. 


  O podjętej decyzji i dalszych krokach zostaniesz poinformowany mailowo lub telefonicznie.


  Kontakt:  
  Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
  ul. Pomorska 152  
  91-404 Łódź  
  T: 42 665 51 65, 42 235 01 80  
  E: acw@uni.lodz.pl  


  Wsparcie wydziałowe

  Siedziba WPiA mieści się w budynku bez barier. Zachęcamy do wirtualnego spaceru.

  W wejściach do budynku Wydziału od strony ul. Pomorskiej oraz od strony ul. Kopcińskiego zamontowano 2 sztuki znaczników systemu nawigacyjno-informacyjnego Totupoint, co jest szczególnie dedykowane osobom z dysfunkcją narządu wzroku. Ponadto osoby ze szczególnymi potrzebami mogą wejść do budynku z psem asystującym. Przed budynkiem znajdują się 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

  Portiernia Wydziału, Dział Obsługi Studenta, International Office, Zespół ds. Projektów, a także Biblioteka WPiA są przygotowane do obsługi osób niskorosłych i poruszających się na wózku.

  Zapewniamy również możliwość komunikowania się z osobami niedosłyszącymi i niesłyszącymi z wykorzystaniem Polskiego Języka Migowego - Tłumacz Migam (widget do usługi widoczny w prawnym dolnym rogu ekranu).

   

   Wsparcie ogólnouczelniane

   Każdy student z niepełnosprawnością i/lub chorobą przewlekłą, a także z innymi szczególnymi potrzebami, który otrzymał już decyzję o przyjęciu na studia w UŁ i potrzebuje wsparcia w procesie studiowania, może zgłosić się do konsultanta edukacyjnego Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ (dagmara.michalowska.gudala@uni.lodz.pl lub agnieszka.kabzinska@uni.lodz.pl) w celu ustalenia zakresu i formy wsparcia. Wsparcie w ACW UŁ jest bezpłatne.

   Zakres działań Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ obejmuje przede wszystkim wsparcie w obszarach:

   • wyrównywania szans,
   • rozwiązywania trudności edukacyjnych, wynikających z przyczyn zdrowotnych i/lub adaptacyjnych,
   • higieny zdrowia psychicznego,
   • rozwoju osobistego,
   • profilaktyki i terapii uzależnień,
   • radzenia sobie w kryzysie,
   • uzyskaniu pomocy finansowej w postaci stypendium dla osób z niepełnosprawnościami.

   Więcej informacji znajdziesz na stronie Akademickiego Centrum Wsparcia.

   Kontakt:  
   Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
   ul. Pomorska 152  
   91-404 Łódź  
   T: 42 665 51 65, 42 235 01 80  
   E: acw@uni.lodz.pl


   Wsparcie wydziałowe

   W wejściach do budynku Wydziału od strony ul. Pomorskiej oraz od strony ul. Kopcińskiego zamontowano 2 sztuki znaczników systemu nawigacyjno-informacyjnego Totupoint, co jest szczególnie dedykowane osobom z dysfunkcją narządu wzroku. Ponadto osoby ze szczególnymi potrzebami mogą wejść do budynku z psem asystującym. Przed budynkiem znajdują się trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

   Portiernia Wydziału, Dział Obsługi Studenta, International Office, Zespół ds. Projektów, a także Biblioteka WPiA są przygotowane do obsługi osób niskorosłych i poruszających się na wózku.

   Na naszym Wydziale jest już dostępny Pokój Cichej Obsługi Studenta - ta inicjatywa ma na celu stworzenie jeszcze bardziej przyjaznego środowiska akademickiego. Zależy nam na tym, aby każdy mógł czuć się komfortowo i znaleźć wsparcie, zwłaszcza w sytuacjach, gdy wymaga to większej delikatności. Dlatego utworzyliśmy specjalne miejsce, w którym studenci ze szczególnymi potrzebami mogą skorzystać z dyskretnej obsługi, gdy chcą załatwić ważne sprawy w Dziale Obsługi Studenta. Jeśli chcielibyście umówić się na spotkanie z pracownikami Działu Obsługi Studenta, możecie to zrobić poprzez kontakt mailowy. Adresy mailowe pracowników dostępne są na stronie Działu Obsługi Studenta. Jesteśmy, aby zapewnić Wam wsparcie, jakiego potrzebujecie. Dążymy do tego, aby każdy student mógł skupić się na nauce, mając pewność, że istnieją miejsca i środki, które ułatwią mu życie na naszym wydziale. Razem tworzymy wspólnotę, w której każdy liczy się i ma szansę na rozwój!

   Dodatkowo na naszym Wydziale funkcjonuje Pokój cichej nauki, przeznaczony w szczególności dla studentów wrażliwych na różnorodne bodźce otoczenia zewnętrznego. Pokój ten (0.35, beczka C) znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Biblioteki WPiA i można z niego korzystać w godzinach pracy tej biblioteki.

   W wypożyczalni Biblioteki WPiA znajduje się stanowisko komputerowe przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przy Bibliotece WPiA została także utworzona Strefa Studenta jako miejsce pracy własnej, relaksu i odpoczynku, również jako miejsce integracji studenckiej społeczności. W wejściu do budynku Wydziału od strony ul. Pomorskiej został usytuowany książkomat, umożliwiający wypożyczanie zamówionych książek i ich zwrot przez całą dobę.

   Staramy się, aby nasz Wydział był przyjazny studentom, a wiemy, że wśród nich są rodzice z dziećmi i to dla nich urządziliśmy pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem (1.12, beczka B), gdzie studenci, nie niepokojeni przez nikogo, w spokoju mogą przewinąć, nakarmić albo po prostu wyciszyć dziecko.

   W toalecie dla osób z niepełnosprawnościami na IV p. w beczce B, w sąsiedztwie beczki C, znajduje się różowa skrzyneczka, wyposażona w darmowe środki higieny osobistej, niezbędne w czasie menstruacji. Mogą z niej korzystać wszystkie osoby, które tego potrzebują. Regularne uzupełnianie tej skrzyneczki jest naszą wspólną sprawą, o którą dbamy na Wydziale razem. W tym celu można zostawiać odpowiedni asortyment (jednorazowe środki higieniczne wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, zbiorczym lub pojedynczym) w pok. 2.02 (beczka A).

    

   Wsparcie ogólnouczelniane

   Dzięki pracownikom Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ dowiesz się, jak adekwatnie reagować na potrzeby studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami lub innymi szczególnymi potrzebami. ACW UŁ organizuje dla pracowników administracyjnych i dydaktycznych UŁ cykle szkoleniowo-informacyjne, w tym także indywidualne spotkania z konsultantem edukacyjnym w zakresie sposobów udzielania wsparcia studentom i doktorantom ze szczególnymi potrzebami, adekwatnego reagowania na różne sytuacje, rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz dostosowywania wymagań do możliwości indywidualnych tych studentów i doktorantów.  

   Jeżeli:

    potrzebujesz indywidualnych wskazówek, jak dostosować materiały dydaktyczne do potrzeb studenta/doktoranta ze szczególnymi potrzebami,

    zależy Ci na uczestnictwie w szkoleniach dotyczących funkcjonowania osób ze szczególnymi potrzebami,

    chciałabyś/chciałbyś dowiedzieć się, jakie formy wsparcia proponujemy kandydatom/studentom/doktorantom z niepełnosprawnościami lub innymi szczególnymi potrzebami,

    interesuje Cię savoir-vivre wobec osób z niepełnsoprawnościami,

   skontaktuj się z konsultantem edukacyjnym ACW UŁ (dagmara.michalowska.gudala@uni.lodz.pl lub agnieszka.kabzinska@uni.lodz.pl).

   Zachęcamy również do zapoznania się z praktycznymi wskazówkami dla nauczycieli akademickich dotyczącymi adaptacji materiałów dydaktycznych na zajęcia ze studentami/doktorantami z rożnego rodzaju niepełnosprawnościami, przygotowanymi przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego FIRR oraz PRZEWODNIKIEM dla pracowników uczelni wyższych, przygotowanego w ramach innowacji społecznej Fundacji Aktywnych FURIA pt.: „TŁUMACZ/ADWOKAT SPOŁECZNY – ASYSTENT OSOBY z ASD”.

   Tutaj znajdziesz więcej praktycznych informacji np. na temat tworzenia dostępnych cyfrowo dokumentów, prezentacji, a także szkoleń wspierających rozwój kompetencji w obszarze zapewniania dostępności.

   Kontakt:  
   Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
   ul. Pomorska 152  
   91-404 Łódź  
   T: 42 665 51 65, 42 235 01 80  
   E: acw@uni.lodz.pl


   Wsparcie wydziałowe

   W sprawie możliwości wykorzystania technologii wspierających proces dydaktyczny na Wydziale należy kontaktować się z Zespołem ds. Obsługi Urządzeń Audio-Wizualnych:

   mgr Michał Flaszka
   Krzysztof Gęsieniec
   pok. 2.22
   tel. 42 6354626,  naglosnienie@wpia.uni.lodz.pl

   Staramy się, aby nasz Wydział był przyjazny pracownikom, a wiemy, że wśród nich są rodzice z dziećmi i to dla nich urządziliśmy pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem (1.12, beczka B), gdzie pracownicy, nie niepokojeni przez nikogo, w spokoju mogą przewinąć, nakarmić albo po prostu wyciszyć dziecko.

    

   Pliki do pobrania