KONTAKT

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
A: ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź  
NIP: 724-000-32-43

Sekretariat Dziekana
T: 42/ 635 46 48
F: 42/ 635 47 85
E: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl

Dziekanaty kierunkowe

Dział Administracyjny (Wynajem sal i powierzchni, parking dla studentów WPiA UŁ, obsługa auli)

Dział Promocji

Rekrutacja

Pokój dla rodzica z dzieckiem

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKACH WYSTĄPIENIA BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA, ZDROWIA LUB BEZPIECZEŃSTWA OSÓB ORAZ W RAZIE WYPADKU LUB AWARII POWSTAŁYCH NA TERENIE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO