KOLEGIUM DOKTORSKIE

Godło narodowe
KOLEGIUM DOKTORSKIE

O KOLEGIUM DOKTORSKIM

Kolegium Doktorskie zostało stworzone z myślą o wsparciu w przygotowaniach do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne w trybie eksternistycznym.

Wsparcie to rozumiemy holistycznie i wszechstronnie – uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia i kontynuowania badań naukowych, niezbędnych do przygotowania i obrony rozprawy doktorskiej.

KSZTAŁCENIE W RAMACH KOLEGIUM DOKTORSKIEGO

Kształcenie w ramach Kolegium Doktorskiego składa się z czterech elementów, które naszym zdaniem są kluczowe dla wszechstronnego przygotowania do prowadzenia prawniczych badań naukowych.

 1. Przedmioty z zakresu niemal wszystkich gałęzi prawa. W ramach zajęć Uczestnicy poznają najnowsze tendencje rozwojowe, pasjonujące problemy badawcze i wyzwania stojące przed nauką prawa w każdej z tych gałęzi.
 2. Kształcenie umiejętności metodologicznych. Uczestnicy dowiedzą się jak prowadzić badania naukowe z zakresu prawa, jak redagować prawnicze teksty naukowe w języku polskim i angielskim a wreszcie – jak przygotować rozprawę doktorską.
 3. Przedmioty wymagane w postępowaniu doktorskim. Zajęcia z filozofii i ekonomii  pomogą odpowiednio przygotować się do egzaminów, których zdanie jest konieczne przed przystąpieniem do obrony rozprawy doktorskiej.
 4. Zajęcia indywidualne. Każdy z Uczestników zostaje objęty indywidualną opieką naukową przez jednego z naszych Profesorów. Pozwoli to na bardziej efektywne przygotowanie rozprawy doktorskiej, a sama dysertacja z pewnością zyska na jakości.

WYKŁADOWCY

Wykładowcami są wybitni prawnicy, eksperci w swoich dziedzinach, profesorowie i doktorzy pracujący na co dzień na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Wśród wykładowców są także pracownicy innych wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego, a także zaproszeni goście z innych uczelni.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Aby umożliwić uczestnictwo w zajęciach, biorąc pod uwagę zaangażowanie zawodowe Uczestników, przy jednoczesnym spełnianiu postulatów work-life balance, opracowany program przewiduje zjazdy w soboty, raz w miesiącu. Potrwają one trzy semestry.

 • Zajęcia będą odbywać się w formie hybrydowej, co umożliwi uczestnictwo wszystkim chętnym, niezależnie od miejsca zamieszkania.
 • Zajęcia z prawniczego języka angielskiego odbywać się będą zdalnie, poza terminami zjazdów.
 • Ponadto od drugiego semestru odbywać się będą indywidulane konsultacje z Opiekunem Naukowym. Terminy tych zajęć pozostają do uzgodnienia między Uczestnikiem a Opiekunem.
 • Zajęcia będą odbywały się w formie hybrydowej – jednocześnie na Wydziale Prawa i Administracji UŁ oraz online.

W każdym z trzech semestrów planowane są cztery zjazdy (w soboty).

W semestrze zimowym 2023/2024 zjazdy odbędą się: 28 października, 18 listopada, 9 grudnia, 13 stycznia.

 1. Metodologia badań w naukach prawnych
 2. Metodologia badań komparatystycznych
 3. Metodyka tworzenia polskojęzycznych tekstów prawniczych
 4. Metodyka tworzenia anglojęzycznych tekstów prawniczych
 5. Metodyka tworzenia rozprawy doktorskiej
 6. Nowoczesne metody badawcze w naukach prawniczych

 1. Etyka badań naukowych
 2. Prawne ramy rozwoju kariery naukowej
 3. Prawo własności intelektualnej w prowadzeniu badań naukowych
 4. Naukowe wystąpienia publiczne (warsztaty)
 5. Psychologiczne aspekty pracy naukowej prawnika
 6. Ekonomia
 7. Filozofia

 1. Geneza i aksjologia systemu prawa kontynentalnego
 2. Geneza i aksjologia systemu prawa angloamerykańskiego
 3. Relacja prawa Unii Europejskiej z prawem polskim
 4. Socjologia prawa

 1. Tendencje rozwojowe i aktualne wyzwania stojące przed prawem konstytucyjnym
 2. Tendencje rozwojowe i aktualne wyzwania stojące przed prawem cywilnym
 3. Tendencje rozwojowe i aktualne wyzwania stojące przed prawem karnym 2
 4. Tendencje rozwojowe i aktualne wyzwania stojące przed prawem pracy
 5. Tendencje rozwojowe i aktualne wyzwania stojące przed prawem międzynarodowym i europejskim
 6. Tendencje rozwojowe i aktualne wyzwania stojące przed prawem administracyjnym
 7. Tendencje rozwojowe i aktualne wyzwania stojące przed prawem finansowym i podatkowym
 8. Tendencje rozwojowe i aktualne wyzwania stojące przed nauką o historii i rozwoju prawa
 9. Tendencje rozwojowe i aktualne wyzwania stojące przed postępowaniem karnym
 10. Tendencje rozwojowe i aktualne wyzwania stojące przed postępowaniem cywilnym
 11. Tendencje rozwojowe i aktualne wyzwania stojące przed postępowaniem administracyjnym
 12. Prawo nowych technologii

Prawniczy język angielski (zdalnie, poza zjazdami)

Konsultacje indywidualne (od II semestru poza zjazdami)

ODPŁATNOŚĆ

I – III semestr: 4500 zł/semestr

 • 5% zniżki przy jednorazowej płatności za semestr.
 • 10% zniżki przy jednorazowej płatności za trzy semestry.

W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności semestralnej na raty.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wysłanie wymaganych dokumentów na adres kolegiumdoktorskie@wpia.uni.lodz.pl
 • zawarcie umowy w sprawie wysokości i warunków pobierania opłat związanych z uczestnictwem w Kolegium Doktorskim WPiA UŁ

Rekrutacja do III edycji Kolegium Doktorskiego rozpocznie się 15 czerwca 2024 i będzie trwać do 15 września 2024 r. z możliwością przedłużenia tego terminu. 

WYMAGANE DOKUMENTY

Rekrutacja do III edycji Kolegium Doktorskiego rozpocznie się 15 czerwca 2024 i będzie trwać do 15 września 2024 r. z możliwością przedłużenia tego terminu. 

 • Skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
 • Skan suplementu do dyplomu (suplement wymagany jest do dyplomu wydanego od 2005 roku).
 • CV i list motywacyjny

KONTAKT

Kierownik Kolegium Doktorskiego WPiA UŁ

dr hab. Krzysztof Stefański, prof. UŁ

Rekrutacja

dr Katarzyna Kuszewska
E-mail: kolegiumdoktorskie@wpia.uni.lodz.pl
tel. 42 6354620 
ul. Kopcińskiego 8/12,
90-232 Łódź
Pokój 2.37