POLSKA SIEĆ NAUKOWA PRAWA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO COOPERANTE (POLISH LABOUR LAW AND SOCIAL SECURITY RESEARCH NETWORK, COOPERANTE).


Polska Sieć Naukowa Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE

www.cooperante.uni.lodz.pl

Polska Sieć Naukowa Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE (Polish Labour Law and Social Security Research Network, COOPERANTE), afiliowana przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, powstała w sierpniu 2017 r. z myślą powołania do życia ogólnopolskiej platformy wymiany informacji naukowych dotyczących prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, która ziściła się w maju 2019 roku.


 

ZAMIERZONE CELE

COOPERANTE, wzorem rozrastających się na świecie sieci naukowych zajmujących się problematyką prawa pracy i zabezpieczenia społecznego [vide inter alia Labour Law Research Network (Katedra Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej WPiA UŁ od września 2017 r. jest Partnerem Instytucjonalnym LLRN), European Labour Law Network, New Zealand Labour Law Society, Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail, Kanada],  stwarza jej członkom możliwość dotarcia za pośrednictwem specjalnie utworzonej w tym celu strony internetowej do naukowców i strategicznych partnerów społecznych z informacjami o aktualnych konferencjach, seminariach, publikacjach oraz prowadzonych projektach badawczych. Dodatkowo, COOPERANTE dąży do pogłębienia współpracy polskiego środowiska naukowego z partnerami zagranicznymi, w ramach  promocji na platformie internetowej wydarzeń naukowych o charakterze międzynarodowym organizowanych w Polsce oraz informowania o krajowych publikacjach o zasięgu międzynarodowym.


 

DZIAŁANIA

Celem wypełnienia założeń działalności sieci stworzona została platforma internetowa umożliwiająca, na której prezentowane są bieżące informacje ze świata pracy i zabezpieczenia społecznego.

Główne aktywności:

  • stworzenie bazy naukowców zajmujących się prawem pracy i zabezpieczeniem społecznym;
  • bieżący transfer informacji o aktualnych konferencjach, seminariach, publikacjach, prowadzonych grantach, naborach do konkursów;
  • współorganizacja konferencji krajowych i zagranicznych;
  • promocja na platformie internetowej Sieci wydarzeń naukowych o charakterze międzynarodowym organizowanych w Polsce.