Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Rozwód i separacja - spojrzenie krajowe oraz transgraniczne

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Kultura prawna Polski A.D. 2022

Komunikaty

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Komunikaty

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Konferencja Regionalna Katedr i Zakładów Prawa Pracy 2022

Komunikaty

Ankiety oceniające zajęcia dydaktyczne

Komunikaty

Kwartalnik Prawa Podatkowego indeksowany w bazie Erih Plus

Konkursy/ Stypendia

Rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy na studia do University of Bergen

Konkursy/ Stypendia

Kamil Sójta wyróżniony przez Urząd Zamówień Publicznych i UJ

Komunikaty

Organizacja zajęć w roku akademickim 2022/2023

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

IV FORUM PRAWA PROCESOWEGO CYWILNEGO

Komunikaty

Stypendium MEiN 2022/23 dla studentów

Komunikaty

LOKALE MIESZKALNE DLA ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU ŁÓDZKICH UCZELNI

Komunikaty

Zmarł dr Rafał Kasprzyk

Konkursy/ Stypendia

Konkurs o przyznanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim w 2022 roku

Wydział

STUDENCIE – ZOSTAŃ VIP-EM!

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Prezydencja czeska w kontekście bieżących wyzwań Unii Europejskiej

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Zdolny uczeń – świetny student

Konkursy/ Stypendia

IDUB dla mgr. Sebastiana Czechowicza

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Uroczystości wręczenia promocji doktorskich i wręczenia dyplomów doktora habilitowanego - ZDJĘCIA

Konkursy/ Stypendia

Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Zjazd Katedr Prawa Międzynarodowego 2022

Komunikaty

Zmarła prof. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Akty stanu cywilnego a praktyka notarialna

Konkursy/ Stypendia

II Konkurs o nagrodę I Zastępcy Prokuratora Generalnego

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Seeking Refuge, Finding Solidarity? Challenges and Chances for Ukrainian Protection-Seekers in Europe

Komunikaty

Protokół z egzaminu magisterskiego w systemie APD (Archiwum Prac Dyplomowych) - instrukcja

Konkursy/ Stypendia

I Ogólnopolski Konkurs Moot Court z Prawa Karnego i Postępowania Karnego rozstrzygnięty!

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Obywatelskie możliwości legislacyjne

Komunikaty

Wyróżnienia dla naukowców z okazji 77-lecia UŁ

Komunikaty

Agata Dąbrowska została członkiem Zespołu ds. wsparcia Ukrainy IVR

Konkursy/ Stypendia

Mateusz Tkaczyński nominowany do "Studenckiego Nobla"

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

XI Forum Prawa Spółek "Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych"

Komunikaty

Nowy numer Kwartalnika Prawa Podatkowego

Komunikaty

Dr Monika Zalewska członkiem Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Młodzi w Łodzi - maj 2022

Komunikaty

Praktyki wakacyjne

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

SUMMER SCHOOL IN ANTWERPIA

Komunikaty

Letnia sesja egzaminacyjna

Konkursy/ Stypendia

Konkurs Wiedzy o Prawie Karnym Procesowym im. Profesora Tomasza Grzegorczyka

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

III Ogólnopolska Konferencja Aksjologiczna

Konkursy/ Stypendia

9. Międzynarodowa Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców

Konkursy/ Stypendia

Studenckie Granty Badawcze dla studentów WPiA!

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

All you should know about the war in Ukraine

Komunikaty

Stanowisko dziekanów wydziałów prawa w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie K 7/21

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Poznaj Sędziego!

Konkursy/ Stypendia

Nasi Studenci w Rundach Światowych Konkursu Jessupa!

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Światowy Dzień Konsumenta 2022

Konkursy/ Stypendia

EUROPEJSKI PROGRAM STUDIÓW MAGISTERSKICH W DZIEDZINIE PRAW CZŁOWIEKA I DEMOKRATYZACJI (E.MA)

Konkursy/ Stypendia

IDUB: Zdania odrębne w orzecznictwie kolegialnych organów finansowych

Komunikaty

Paragraf - nowe czasopismo

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Kodeks karny skarbowy – unormowania i praktyka

Komunikaty

Pomoc prawna dla Ukrainy

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Smarter industrial relations to address new technological challenges in the world of work

Komunikaty

Solidarni z Ukrainą

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Wskaż 5 różnic pomiędzy modelem a algorytmem

Komunikaty

Współpraca pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi a WPiA UŁ

Komunikaty

Prof. Jacek Chlebny Prezesem NSA

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

WYZWANIA XXI WIEKU - projekt edukacyjny

Konkursy/ Stypendia

REKRUTACJA 2022: EDUKCJA oraz Erasmus+

Konkursy/ Stypendia

Stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego - 2022

Komunikaty

Organizacja semestru letniego 2021/2022 - komunikat Dziekana

Komunikaty

NASZE CZASOPISMO: Paragraf. Studia z Prawa i Administracji

Komunikaty

Wspomnienie i wyrazy pamięci o Profesorze Krzysztofie Indeckim

Komunikaty

Zmarł prof. Krzysztof Indecki

Komunikaty

Zmarł prof. Krzysztof Indecki - kondolencje od współpracowników

Konkursy/ Stypendia

Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych - wyniki konkursu

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Reformy sądownictwa administracyjnego w państwach młodej demokracji - nagranie

Konkursy/ Stypendia

MINIATURA 5 dla dr hab. Doroty Wiśniewskiej oraz dla dr Agnieszki Rabiegi-Przyłęckiej

Konkursy/ Stypendia

XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla studentów: Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych”

Konkursy/ Stypendia

PHC POLONIUM dla dr Katarzyny Pfeifer-Chomiczewskiej

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

W poszukiwaniu prawnego modelu ochrony pracy na własny rachunek w Polsce - IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Nietypowe stosunki zatrudnienia

Komunikaty

Prof. Mariusz Golecki Wiceministrem Rozwoju i Technologii

Konkursy/ Stypendia

PRELUDIUM20 dla mgr Adrianny Michałowicz

Konkursy/ Stypendia

OPUS21 dla dr Moniki Zalewskiej

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Seminarium Regionalne: "Past, Present, and Future of Remote Work in Central and Eastern Europe",

Konkursy/ Stypendia

Wyniki konkursu: STYPENDYSTA/DOKTORANT – STYPENDYSTA W PROJEKCIE NCN

Konkursy/ Stypendia

The International Winter University in International Human Rights Law and International Humanitarian Law

Konkursy/ Stypendia

Międzynarodowe prawo humanitarne w grach komputerowych

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Niepodważalność aktu powołania sędziego?

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Konferencja Naukowa - NOTARIAT-TRADYCJA I PRZYSZŁOŚĆ

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Prawo administracyjne w służbie jednostce i wspólnocie

Komunikaty

WhistlePro - najnowsza publikacja o ochronie sygnalistów

Komunikaty

Lektoraty i testy diagnostyczne

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

III Forum Prawa Procesowego Cywilnego. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych w praktyce sądowej

Konkursy/ Stypendia

Stypendium Eiffel Exellence na studia we Francji

Komunikaty

REKRUTACJA: Stypendysta/doktorant – stypendysta w projekcie NCN

Konkursy/ Stypendia

Program MOST - rekrutacja na semestr letni 2021/2022

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Algorithms at Work - Opportunities, Challenges, and Legal Responses

Konkursy/ Stypendia

Nagrody i stypenia Santander Universidades

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Wykład prof. Wojciecha J. Katnera: Kapitał zagraniczny w Polsce – chciany, czy może niechciany?

Komunikaty

Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ w sprawie poparcia stanowiska Kolegium Dziekańskiego WPiA UŁ z dnia 12 października 2021 roku

Komunikaty

Stanowisko dziekanów wydziałów prawa polskich uczelni w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z 7.10.2021 r. w sprawie K3/21

Komunikaty

Odnowienie doktoratu prof. Teresy Dębowskiej-Romanowskiej

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Eucotax Wintercourse 2022

Komunikaty

Najlepsze prace magisterskie i doktorskie - konkurs Prezesa UOKiK

Komunikaty

Problem praworządności w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (2018–2020) - publikacja w wolnym dostępie

Komunikaty

Prof. Włodzimierz Nykiel uhonorowany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych

Komunikaty

Stanowisko Kolegium Dziekańskiego WPiA UŁ w związku z wyrokiem TK

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Podatek od nieruchomości – bieżące problemy i wyzwania (z perspektywy podatników i samorządów)

Komunikaty

REKRUTACJA Program Erasmus+ KA107 Credit Mobilit: Albania oraz Bośnia i Hercegowina

Komunikaty

dr Reza Beheshti: Konwersatorium "International Arbitration" - zapisy

Konkursy/ Stypendia

Nagroda im. prof. J. Kodrębskiego 2019/2020

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

International Arbritration - dr Reza Beheshti

Komunikaty

Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2021/2022

Komunikaty

Informacje dla studentów I roku

Komunikaty

Zmarł prof. Tomasz Grzegorczyk

Komunikaty

Rekrutacja do Kliniki Prawa 2021/2022 - TRWA DODATKOWY NABÓR

Komunikaty

Rekrutacja do Szkoły Prawa Francuskiego

Komunikaty

Administracja - przedłużona rekrutacja na studia

Komunikaty

Polityka społeczna - przedłużona rekrutacja na studia

Komunikaty

Przedłużenie legitymacji studenckich

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Czynności notarialne - od tradycji ku przyszłości - 30 lat uchwalenia ustawy Prawo o notariacie

Komunikaty

Dr hab. Łukasz Jan Korporowicz nowym Prodziekanem ds. nauki

Komunikaty

Zmarł prof. Eugeniusz Ruśkowski

Komunikaty

Semestr zimowy 2021/2022 - komunikat Dziekana

Komunikaty

Dr Edyta Bielak-Jomaa zaproszona do CULTEXP

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Labour Law Research Network 5 - Poland

Komunikaty

Global Trade, Labour Rights and International Law: A Multilevel Approach

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Między Appleby a Women on Waves. Profilowanie internetowe a wolność wypowiedzi

Wydział

Workplace Whistleblowers Protection in the V4 countries, France and Slovenia - Current Regulations and Proposed Changes

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Reformy sądownictwa administracyjnego w państwach młodej demokracji - KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Wykład dra hab. Wojciecha Ciszewskiego (Uniwersytet Jagielloński)

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Seminarium Dziekańskie z prof. Ricardo Sichelem

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Wykład profesora Adama Wielomskiego (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Konkursy/ Stypendia

Sukces drużyny UŁ w ogólnopolskim konkursie „Zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą”.

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Ordered Liberty Summer School 2021

Konkursy/ Stypendia

VIRAL - badania dr I. Florczak i M. Otto

Komunikaty

Sesja letnia

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Gdy sztuczna inteligencja idzie na wojnę...

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Wdrażanie i wykonywanie pracy zdalnej - wybrane problemy

Konkursy/ Stypendia

Dobra wiara w prawie konstytucyjnym - grant NCN dla dr A. Chmielarz-Grochal i dr J. Sułkowskiego

Komunikaty

Zmarł prof. em. UMK Wiesław Mossakowski

Wydział

Od zagrożenia wewnętrznego do federalnej unii fiskalnej? UE i USA w historycznej perspektywie porównawczej

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Prawne wyzwania transformacji energetycznej w kierunku Green Dealu

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Kiedy token trafi do złego smart kontraktu, czyli problemy prawnika XXI w.

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

IX Międzynarodowa Konferencja Magistrantów

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Wykład Dr. Visy AJ Kurkiego (Uniwersytet Helsiński)

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Uzupełniająca rekrutacja do Szkoły Prawa Niemieckiego

Komunikaty

Prof. Jan de Goede odznaczony przez króla Niderlandów

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Szkoła Letnia: EUtopia 2021-27? Visions and Missions of Europe

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Wolters Kluwer Polska - darmowy webinar nt. pisania prac

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Wykład Profesora Marka Piechowiaka - Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Akademia Liderów Województwa Łódzkiego

Konkursy/ Stypendia

Konkurs wiedzy o postępowaniu cywilnym

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Technologia blockchain a problematyka sztucznej inteligencji - AI Work Team - Spotkanie Klubu Dyskusyjnego

Konkursy/ Stypendia

Dr Michał Wilk najlepszym doradcą podatkowym CIT

Komunikaty

Uchwała Rady Wydziału w sprawie Wykazu i punktacji czasopism naukowych i materiałów recenzowanych

Komunikaty

Nadanie tytułu profesorskiego - prof. Sylwia Wojtczak i prof. Tomasz Tulejski

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Drogi rozwoju polskiego postępowania cywilnego - wykład gościnny dr. Marcina Kostwińskiego

Konkursy/ Stypendia

Konkurs Wiedzy o Prawie Karnym Procesowym im. Profesora Tomasza Grzegorczyka

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Eksperymenty medyczne – nowe przepisy, nowe problemy

Komunikaty

Wręczenie księgi jubileuszowej Pani prof. Annie Pikulskiej-Radomskiej

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

148. KONFERENCJA PODATKOWA

Komunikaty

Zmarł prof. Wiesław Skrzydło

Konkursy/ Stypendia

Monika Koszek, absolwentka WPiA z nagrodą Prezesa UOKiK

Konkursy/ Stypendia

Klaudia Koman, absolwentka WPiA UŁ z nagrodą Prezesa UOKiK

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

II Ogólnopolska Konferencja Aksjologiczna

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

SEMINARIUM ONLINE: PPK i PPE jako formy oszczędzania na starość - wybrane aspekty

Konkursy/ Stypendia

Granty dla młodych badaczy - badania dr. Patryka Kowalskiego

Konkursy/ Stypendia

Program Praktyk i Staży 2021 w PZU

Konkursy/ Stypendia

Anna Łabuzińska, absolwentka WPiA UŁ z nagrodą TAX EVEREST!

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Konstytucja Rzeczypospolitej z 17 marca 1921 r. Rozważania w setną rocznicę uchwalenia Konstytucji - KONFERENCJA

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Call for paper: ‘National Sovereignty and International Co-operation: The Challenges of Navigating Global Crises’

Konkursy/ Stypendia

Prawa własności intelektualnej w Internecie - nabór tekestów do monografii

Komunikaty

Zmarł prof. Tomasz Bekrycht, Prodziekan ds. nauki WPiA UŁ

Komunikaty

Zmarł prof. Tomasz Bekrycht, Prodziekan ds. nauki - kondolencje

Komunikaty

Nadanie tytułu profesorskiego - prof. Piotr Korzeniowski

Konkursy/ Stypendia

I Międzynarodowy Kongres „Regeneracja Miast Przemysłowych” - KONKURS

Konkursy/ Stypendia

Mistrzowie Mediacji - Ogólnopolski Konkurs

Konkursy/ Stypendia

Ogólnopolski Moot Court z prawa i procedury cywilnej “Civilis”

Komunikaty

Mateusz Kłudczyński wyróżniony za działalność studencką na rzecz UŁ

Komunikaty

Przemyśleć demokrację! - podcast

Komunikaty

Zmarł prof. Witold Wołodkiewicz

Komunikaty

Zmarł prof. Teodor Szymanowski

Komunikaty

JLU Virtual International Programme (VIP) – Summer Semester 2021

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne wyzwania międzynarodowej ochrony praw człowieka"

Komunikaty

Praca dla Absolwentów Prawa - Sąd Okręgowy w Kaliszu

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Spotkanie na Uniwersytecie Oksfordzkim z dr Martą Otto

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Amerykańskie prawo wyborcze. Refleksje na tle wyborów prezydenckich w USA - referat dr hab. Jacka Skrzydło

Wydział

English Law and Colonial Connections - ONLINE SYMPOSIUM

Konkursy/ Stypendia

Stypendia Marszałka Województwa Łódzkiego 2021

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

2021 HDCA Conference “Capabilities and Transformative Institutions”

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

CannActive.Science- Nauka, Medycyna czy Biznes? - konferencja naukowa

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

The COVID-19 Pandemic: Legal, Political & Socio-Economic Dimensions

Komunikaty

Pierwszy zespół badawczy AI na UŁ

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Konferencja ORA Łódź i WPiA UŁ

Komunikaty

Zmarła dr Justyna Badziak

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Konferencja ONLINE: Moda i design w świecie COVID-19

Wydział

Oferta stypendialna Ambasady Francuskiej

Komunikaty

Eryk Zywert, student prawa na WPiA w Radzie Dzieci i Młodzieży RP

Komunikaty

Nagrody Rektora UŁ dla naukowców WPiA Uł

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia”. 3 grudnia 2020 r. ONLINE

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Wykład prof. Wojciecha J. Katnera: Sędzia – zawód i powołanie, kilka refleksji na tle współczesnego prawa i jego praktyki

Komunikaty

Testy diagnostyczne z języków obcych 2020/2021

Komunikaty

Zmarł prof. Tadeusz Bojarski

Komunikaty

DR HAB. ŁUKASZ JAN KORPOROWICZ w Zespole ds. Strategii UŁ

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

WYKŁAD GOŚCINNY: Brexit, Devolution and the United Kingdom

Konkursy/ Stypendia

Kolegium Legislacji: Legislacja w czasie kryzysu

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

II FORUM PRAWA PROCESOWEGO CYWILNEGO "Sprawy ze stosunku spółki handlowej w procesie cywilnym i egzekucji sądowej "

Komunikaty

Dr Aneta Tyc w Radzie Rozwoju Młodych Naukowców na UŁ

Komunikaty

Porozumienie WPiA UŁ i ORA Łódź - nowy etap współpracy

Konkursy/ Stypendia

Dni Campus France 2020/2021: wszystko o studiach we Francji

Komunikaty

Dr Rafał Budzisz został Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej

Komunikaty

Eucotax Wintercourse 2021

Komunikaty

Zmarł prof. Jarosław Warylewski

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Fashion law: krakowsko - łódzkie seminarium poświęcone problematyce praw własności intelektualnej w branży mody

Komunikaty

Zmarł prof. Józef Filipek

Konkursy/ Stypendia

Granty Wewnętrzne - spotkanie WPiA

Komunikaty

Dydaktyka zdalna na WPiA UŁ

Konkursy/ Stypendia

8. edycja konkursu „Podatkowi Liderzy”

Komunikaty

Komunikaty w związku z wirusem COVID-19

Komunikaty

CENTRUM WSPIERANIA RAD PRACOWNIKÓW - rekrutacja

Komunikaty

Dziekan Bogucka-Felczak w składzie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

Komunikaty

Studenci I roku USM kierunku Administracja stacjonarna - POCZĄTEK ZAJĘĆ

Komunikaty

Poczta studencka - zasady korzystania

Konkursy/ Stypendia

Młodzi w Łodzi - stypendia w roku akademickim 2020/2021

Komunikaty

Nowe Władze UŁ

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Masters in Law - European legal perspectives

Komunikaty

Prof. Zbigniew Rau szefem MSZ

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Forum młodych liderów w Budapeszcie

Wydział

Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej e-learning.

Komunikaty

Stanowisko Rady Wydziału w sprawie sposobu wyboru kandydatów na I Prezesa Sądu Najwyższego i powołania I Prezesa Sądu Najwyższego

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Szkoła Letnia: Changing Europe

Komunikaty

KAZUS NOTARIUSZA LIST OTWARTY DO UCZESTNIKÓW DEBATY PUBLICZNEJ

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Eighteenth-Century Civilians and the Outer Legal World - wykład online

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM: LAW – COMMERCE – ECONOMICS

Komunikaty

Biblioteka wznawia wypożyczanie oraz zwroty książek do domu

Komunikaty

Dr Joanna Kulesza z WPiA UŁ przewodniczącą Rady Doradczej Światowego Forum Kompetencji Cyfrowych

Komunikaty

Doktorat wdrożeniowy – IV edycja na lata 2020-2024

Komunikaty

Zmarł prof. Maciej Zieliński

Konkursy/ Stypendia

JESSUP MOOT COURT 2021

Konkursy/ Stypendia

Polska-Francja - wymiana bilateralna dla doktorantów

Komunikaty

Profesor Monika Bogucka-Felczak Dziekanem WPiA na kadencję 2020-2024 

Komunikaty

Zmarł dr Ireneusz Jakubowski

Komunikaty

Zmarł prof. Janusz Tylman

Konkursy/ Stypendia

WSTRZYMUJEMY: X Wydziałowy Konkurs Wiedzy z Prawa Karnego Procesowego

Konkursy/ Stypendia

Nagroda im. prof. Jana Kodrębskiego dla Kamila Pabiana

Konkursy/ Stypendia

Konkurs o nagrodę Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP - edycja 2020 r.

Komunikaty

Dostęp do zasobów biblioteki CDiSP WPiA UŁ

Komunikaty

WhistlePro - nowy projekt badawczy WPiA

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Seminarium otwarte: Konsekwencje wyroku TSUE z 19.11.2019 r.

Komunikaty

Działa już Centrum Studiów Migracyjnych UŁ

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

8. Międzynarodowa Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców

Konkursy/ Stypendia

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego 2020 - nabór wniosków

Konkursy/ Stypendia

BGF STYPENDIA MASTER 2

Konkursy/ Stypendia

Łódzkie Eureka - wyróżnienie dla osób i zespołów działających na rzecz rozwoju Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego

Konkursy/ Stypendia

Spotkanie informacyjne Erasmus+

Komunikaty

Testy diagnostyczne (językowe) – informacja dla I roku prawa, administracji I stopnia oraz polityki społecznej

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Wykład "Prawne i technologiczne aspekty pojazdów autonomicznych”

Komunikaty

Wybory w Uniwersytecie Łódzkim

Komunikaty

Stanowisko dziekanów wydziałów prawa w sprawie poselskiego projektu ustawy z 12 grudnia 2019 r.

Komunikaty

Stanowisko Rady WPiA UŁ z 13 XII 2019 r. w sprawie poselskiego projektu zmian w sądownictwie.

Konkursy/ Stypendia

Stypendium McDougalla w Kanadzie

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Szkoła Prawa Niemieckiego ma już 20 lat!

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Gala Absolwentów 2019

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nowy kształt polskiego procesu cywilnego"

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Duża nowelizacja KPC z 4 lipca 2019 r. - założenia aksjologiczne

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

143. KONFERENCJA PODATKOWA

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

STUDENCI WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UŁ NA II MIĘDZYNARODOWYM FORUM „TEAM INNOVATION 2019"

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

MOST - program mobilności studentów

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

LXI Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

10. Seminarium Open Access

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA - "FINANSE PUBLICZNE A KONSTYTUCJA"

Konkursy/ Stypendia

Konkurs CPK Innowacje

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

IX Zjazd Katedr Postępowania Karnego

Komunikaty

Kolejny sukces dr Izabeli Florczak i dr Marty Otto z Katedry Prawa Pracy

Konkursy/ Stypendia

WYNIKI KONKURSÓW NA STANOWISKO DOKTORANT STYPENDYSTA I STYPENDYSTA/DOKTORANT

Komunikaty

REKRUTACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE 2021/2022

Konkursy/ Stypendia

Konkurs na stanowisko doktorant - stypendysta

Konkursy/ Stypendia

Konkurs na stanowisko stypendysta /doktorant - stypendysta

Wydział

Studenci WPiA w moot courts

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Podział majątku wspólnego małżonków – droga sądowa czy notarialna?"

Komunikaty

RANKING KIERUNKÓW STUDIÓW PERSPEKTYWY.PL 2019

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Co nowego w prawie medycznym?"

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia”

Konkursy/ Stypendia

Konkurs Ratio Decidendi

Konkursy/ Stypendia

Nagroda Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego dla studentów UŁ

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Guest lecture: ICANN, NEW GENERIC TOP LEVEL DOMAINS AND ITS RIGHTS PROTECTION MECHANISMS

Komunikaty

Apel KRASP-PSRP w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Dialog Obywatelski: Jaka przyszłość przed UE?

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

V. seminarium dla doktorantów pt. „Methodological questions in contemporary law”

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Guest Lecture and Seminar - Dr Cerian Griffiths

Komunikaty

DEKLARACJE JĘZYKOWE

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Moot Court Courses (2019/2020)

Konkursy/ Stypendia

Konkurs: „Rola Senatu w ustroju RP - w stronę przyszłości”

Konkursy/ Stypendia

Stypendia na szkoły letnie w Giessen

Komunikaty

Godziny dziekańskie

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Girls in ICT

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

III Łódzkie Forum Mediacji

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Symulacja rozprawy

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa w ramach cyklu Wiosenne Spotkania Młodych: „Państwo, administracja, rodzina”

Konkursy/ Stypendia

2019 Mizuta Scholarship Program: Josai University Educational Corporation

Komunikaty

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zasad i trybu szkolenia w Uniwersytecie Łódzkim studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Konkursy/ Stypendia

KONKURS Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Guest Lecture: The Nazi and the Communist past: the recent case-law of the European Court of Human Rights

Komunikaty

Projekt Statutu UŁ

Komunikaty

Wyniki konkursu ogłoszonego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Międzynarodowa konferencja naukowa: „Workers’ Representation in Europe: are there specific Central and Eastern European perspectives?”

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

XXVI Wykład Rektorski: Poland and the European Culture Wars 2003-2019

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

prof. J. H. H. Weiler (New York University) z wizytą na Wydziale Prawa UŁ

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE LEGAL CONTEXT

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Małżeństwo, jego zawarcie oraz rejestracja w kontekście międzynarodowym

Konkursy/ Stypendia

Nowa edycja programu stypendialnego Fulbright na rok akademicki 2020-2021

Konkursy/ Stypendia

Konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Zaproszenie na konferencję 100 lat relacji polsko-amerykańskich

Konkursy/ Stypendia

Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie tematycznie związane z województwem łódzkim lub promujące region łódzki

Wydział

Słów kilka o granicach niezależności NBP

Konkursy/ Stypendia

Konkurs im. I. Paderewskiego na pracę licencjacką, magisterską oraz doktorską poświęconą Kolumnie

Komunikaty

Zajęcia sportowo-rekreacyjne i zdrowotne dla wszystkich studentów Uniwersytetu Łódzkiego

Konkursy/ Stypendia

Stypendium McDougalla na studia LLM na Uniwersytecie w Ottawie

Konkursy/ Stypendia

Nagroda im. Artura Rojszczaka 2019

Komunikaty

Projekt „Obywatele decydują” Centrum Studiów Wyborczych

Konkursy/ Stypendia

konkurs im. profesora Jana Kodrębskiego na najlepszą pracę magisterską

Komunikaty

Naukowcy z UŁ odznaczeni

Konkursy/ Stypendia

Wydziałowy konkurs na glosę z zakresu prawa gospodarczego i handlowego

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Open Lecture and Seminar with Wojciech Jajdelski

Konkursy/ Stypendia

Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant (DAINA)

Konkursy/ Stypendia

EkSoc StartUP

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

7. Międzynarodowa Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

„Europejska Konwencja Praw Człowieka w praktyce - 25 lat stosowania Konwencji w Polsce”

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Guest lecture on “Multilevel Legislation Planning and Law-Making”,

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Spotkanie podsumowujące Projekt ,,DOBRY STAŻ-DOBRY START

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Od stwierdzenia nabycia spadku do poświadczenia dziedziczenia"

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

100-lecie polskiego więziennictwa. Środki oddziaływania penitencjarnego w polskim systemie penitencjarnym-wczoraj i dziś

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Wystawa 100 lat więziennictwa w niepodległej Polsce

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Decyzja administracyjna w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego - dotychczasowe doświadczenia a nowe rozwiązania prawne

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

PROM - finansowanie wyjazdów zagranicznych dla doktorantów

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Niepodległa. Rozważania prawno-ustrojowe w 100. rocznicę odrodzenia suwerennego państwa polskiego

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Dzień Organizacji Studenckich

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Uniwersyteckie Targi Pracy

Konkursy/ Stypendia

Studenckie Granty Badawcze

Komunikaty

Wybory uzupełniające do RW WPiA UŁ dla pracowników będących nauczycielami akademickimi

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Guest lecture: Crime and abuse on the borderless Internet - jurisdictions, privacy and ISP liability

Konkursy/ Stypendia

V edycja Konkursu "Ekologiczny magister i doktor" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Spotkanie informacyjne z CBA

Konkursy/ Stypendia

konkurs Urzędu Patentowego RP na najlepsza pracę naukową na temat własności intelektualnej

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Student prawa w poszukiwaniu drogi zawodowej. Dlaczego warto być adwokatem?

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Konferencja pt. Prawne aspekty gier komputerowych

Komunikaty

Ubezpieczenie NNW 2018/2019

Konkursy/ Stypendia

Project Master

Komunikaty

Uwaga studenci pierwszego roku Prawa podatkowego i rachunkowości

Konkursy/ Stypendia

Konkurs na pracę magisterską lub licencjacką o OECD: funkcjonowanie, wpływ na kraje członkowskie i na państwa trzecie

Komunikaty

Ocena wyróżniająca Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku: prawo

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Policyjne Archiwa X”

Komunikaty

Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ w sprawie działań organów władzy publicznej wobec prof. zw. dr. hab. Wojciecha Katnera - Sędziego Sądu Najwyższego

Konkursy/ Stypendia

KONKURS THREE MINUTE THESIS

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Challenges of Law in the Context of Sustainable Development and Global Change

Konkursy/ Stypendia

Nabór wniosków do konkursów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Wydział

XII Ranking Wydziałów Prawa DGP

Komunikaty

Dr Joanna Kulesza członkiem Komitetu Naukowego Agencji Praw Podstawowych UE

Konkursy/ Stypendia

Call for papers IV. seminarium dla doktorantów pt. „Current Topics in Procedural Law”

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Moot Courts – Practical Courses for Law Students – Problem Solving in International Law!

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Grillowanie na odstresowanie pod WPiA

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Prawo i Medycyna

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

VIII Forum Prawa Spółek „Reforma kodeksu spółek handlowych – zmiana systemowa czy autorskie projekty?”

Konkursy/ Stypendia

Nagroda Studium Języków Obcych UŁ dla studentów UŁ

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Staż po europejsku

Komunikaty

MOOT COURTS: STUDENCI WPIA UŁ PONOWNIE W ŚWIATOWEJ CZOŁÓWCE. TYM RAZEM JEDZIEMY NA FINAŁ DO GENEWY!

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Wykład gościnny International cybersecurity understanding and distinguishing among cyberthreats

Konkursy/ Stypendia

II Ogólnopolski Konkurs wiedzy o postępowaniu cywilnym

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

V. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich"

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

GUEST LECTURE ON US TAX PLANNING

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Perspektywy Absolwentów WPiA

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

6. Międzynarodowa Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

II. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „BEZPIECZEŃSTWO, REGULACJA I KONKURENCJA NA RYNKU ENERGETYCZNYM”

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

12th International Scientific Forum, ISF 2018

Konkursy/ Stypendia

Stypendium na szkołę letnią z okazji 40-lecia współpracy z Justus Liebig University Gießen

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

XIII OGÓLNOPOLSKI ZJAZD KÓŁ NAUKOWYCH PRZY WYDZIAŁACH PRAWA I ADMINISTRACJI

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY KRYMINALISTYCZNEJ IM. PROF. BRUNONA HOŁYSTA

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Wykład ekspercki - dr Dagmara Rajska

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Invitation and call for papers COFOLA International 2018

Konkursy/ Stypendia

REKORDOWE OSIĄGNIĘCIE NASZYCH STUDENTÓW W WASZYNGTONIE

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia”.

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

VI Ogólnopolskie Studencko-Doktoranckie Seminarium Naukowe „Granice ingerencji prawa administracyjnego w prawa i wolności”

Komunikaty

Lektoraty języków obcych

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

III Ogólnopolską Konferencję Naukową ramach cyklu „Wiosenne Spotkania Młodych: Mediewistyka, czasy nowożytne i najnowsze. Perspektywy badawcze”

Komunikaty

WIZYTACJA POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

Konkursy/ Stypendia

II edycja konkursu ACTA NON VERBA

Komunikaty

Moodle w e-learningu akademickim: Narzędzia i techniki

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Konferencja naukowa „Mother of Exiles”: amerykańskie wzorce polityki imigracyjnej a wyzwania współczesnej Europy

Komunikaty

Wybory uzupełniające do RW WPiA w grupie pracowników niebędących nauczycielami

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Akademia Forum Polskiego Arbitrażu

Komunikaty

KOLEJNY SUKCES W MOOT-COURTS. STUDENCI WPiA JADĄ DO MIĘDZYNARODOWEGO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI W HADZE!

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

skyhub - the sky's not the limit

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

25 lat ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Konferencja naukowa Przysposobienie w sprawach z elementem obcym z perspektywy sędziego i kierownika USC

Konkursy/ Stypendia

Stypendia rządu francuskiego

Komunikaty

Pokój dla rodzica z dzieckiem

Konkursy/ Stypendia

Publikacja w punktowanym Zeszycie Studenckim Kół Naukowych WPiA UAM

Konkursy/ Stypendia

Konkurs dla studentów, doktorantów i młodej kadry naukowej

Konkursy/ Stypendia

Rekrutacja do projektu DOBRY STAŻ-DOBRY START

Konkursy/ Stypendia

El Clásico znowu dla WPiA UŁ!

Konkursy/ Stypendia

Global Legal Hackathon

Wydział

X podsumowanie wyników egzaminów na aplikacje prawnicze

Komunikaty

Platforma e-learningowa CBA

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Administrator danych osobowych w perspektywie RODO

Konkursy/ Stypendia

FameLab 2018 konkurs dla naukowców

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nowy Status Prawny Komornika Sądowego"

Konkursy/ Stypendia

III edycja otwartej procedury zgłaszania propozycji tematów badań antydyskryminacyjnych

Konkursy/ Stypendia

Łódzkie Eureka

Konkursy/ Stypendia

Turniej Eliminacyjny Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich

Wydział

Dobra Nauka: Jak wybierać sędziów konstytucyjnych?

Konkursy/ Stypendia

XII edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

The unfair commercial practice in the digital environment – in particular the commercial communications

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Spotkanie dotyczące DRESS CODE'U

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

CENTRUM WSPIERANIA RAD PRACOWNIKÓW

Konkursy/ Stypendia

IX WYDZIAŁOWY KONKURS NA GLOSĘ

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

„Reformy wymiaru sprawiedliwości a interes publiczny”

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Odpowiedzialność Władzy publicznej we Francji i Polsce

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

OKN „Granice ingerencji w intymność człowieka. PRAWO. FILOZOFIA. MEDYCYNA”

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Aplikuj o stypendium Santander Universidades

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Rekrutacja do V edycji projektu mentorskiego Absolwent VIP UŁ

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Konferencja międzynarodowa „Reforma prawa umów we Francji w świetle prawa polskiego, niemieckiego i szwajcarskiego”.

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Registrations for the International Careers Festival are open

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Ruszyła kolejna rekrutacja do Programu Głównego Pracowni Liderów Prawa!

Konkursy/ Stypendia

Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza III edycję Konkursu "Najlepsza Praca Magisterska" w roku akademickim 2016/2017.

Komunikaty

Informacja o czasowym braku dostępności Centrum Informatyki 13.11.-17.11.2017

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "25 lat Konstytucji oraz samodzielności państwowej Republiki Czeskiej"

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA: Onkologia i prawo: francusko-polski punkt widzenia

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Ogólnopolska Konferencja Naukowa II Łódzkie Forum Mediacji

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Psia Kość!

Konkursy/ Stypendia

Konkurs "Dziedzictwo Jana Pawła II i Solidarności"

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Konferencja Naukowa SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - PERSPEKTYWA REGIONALNA

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

I Ogólnopolska Konferencja Penitencjarna Studenckich Naukowych Kół

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

jubileusz Profesor Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Seminarium Open Access 24-27.10.2017 r.

Konkursy/ Stypendia

Teraz Polska Promocja i Rozwój

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

VIII Seminarium Szubertowskie Polityka społeczna a prawo pracy

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

I ogólnopolski kongres „Suplementy diety – prawo, jakość, zdrowie"

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

spotkanie z Michałem Cichym

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Seminarium z udziałem Laurence Burger

Komunikaty

KATEGORIA NAUKOWA A 

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

FINANSE 3.0. SEKTOR BANKOWY WOBEC WYZWAŃ ERY FINTECH. UNIWERSYTET ŁÓDZKI Z SESJĄ PLENARNĄ NA EFG ŁÓDZKIE 2017

Komunikaty

ubezpieczenie NNW dla studentów, doktorantów i pracowników UŁ na rok akademicki 2017/2018

Konkursy/ Stypendia

Program stypendialny Młodzi w Łodzi oraz Stypendia Miasta Łodzi

Komunikaty

Obowiązkowe szkolenia dla studentów I roku (2017/2018)

Komunikaty

Obowiązkowe szkolenie dla studentów I roku - prawo autorskie

Konkursy/ Stypendia

III edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską o PRL

Konkursy/ Stypendia

Nagroda M. F. Rakowskiego za najlepsza pracę magisterską z historii PRL

Komunikaty

Wybory uzupełniające do Rady Wydziału

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Międzynarodowa konferencja naukowa „Prawa człowieka i tożsamość narodowa w kontekście procesu integracji europejskiej Ukrainy”

Wydział

Zjazd Katedr Prawa Gospodarczego Publicznego

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityka narkotykowa w Polsce i na Świecie – PolNar Polska i Świat”

Konkursy/ Stypendia

Zostań dyplomatą!

Konkursy/ Stypendia

VI edycja konkursu o nagrodę przewodniczącego KNF

Komunikaty

Stanowisko dziekanów wydziałów prawa w sprawie poselskiego projektu ustawy o SN

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, zarządzania oraz bezpieczeństwa narodowego

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA I ŁÓDZKIE FORUM MEDIACJI W ADMINISTRACJI

Konkursy/ Stypendia

staż w Regionalnym Biurze Województwa Łódzkiego w Brukseli

Komunikaty

Ranking Wydziałów Prawa 2017 dziennika Rzeczpospolita

Komunikaty

Ranking kierunków studiów Perspektywy

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Wykład prof. Dietera Schenka z okazji nadania tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Łódzkiego

Konkursy/ Stypendia

Podatkowi Liderzy

Konkursy/ Stypendia

International Law Moot Courts - Reminder

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Znam Swoje Prawa 2016/2017

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

THE INTERNATIONAL PPSY SEMINAR TRANSITIONAL JUSTICE: BETWEEN REDEMPTION AND RETRIBUTION

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Organizacje sektora publicznego – czynniki i pomiar skuteczności. Wymiar ekonomiczny, zarządczy i prawny

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

IV. Międzynarodowa Konferencja z cyklu Reforma Prawa Zamówień Publicznych nt. ASPEKTY SPOŁECZNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH / IV International Conference “Reform of Public Procurement Law. SOCIAL ASPECTS IN PUBLIC PROCUREMENT”

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

I. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

VII Juwenalia Sportowe

Komunikaty

Dzień rektorski 19.05.2017

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

V Wydziałowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Paragrafu

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

V Studencko-Doktoranckie Seminarium Naukowe pt. „Aksjologia w prawie administracyjnym”

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawo i Medycyna"

Konkursy/ Stypendia

Konkurs z okazji rocznicy urodzin prof. Kotarbińskiego

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

International Conference "The end of the international law?"

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

międzynarodowa konferencja naukowa „Miejsce zdarzenia”

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Akademia Polskiego Forum Arbitrażu

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

"Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich" - IV. Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Gdy fair play zostaje w szatni - prawo karne w sporcie

Konkursy/ Stypendia

Wyniki konkursu wiedzy z prawa karnego procesowego

Konkursy/ Stypendia

Wyniki VII Wydziałowego Konkursu Wiedzy z Prawa karnego Procesowego

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

International Student Debate WORDS ARE SWORDS

Konkursy/ Stypendia

„Najlepsi z najlepszych! 2.0.” – granty dla wybitnych studentów

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Konferencja "Panorama prawnych aspektów wielokulturowości społeczeństwa"

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

spotkanie z prof. Patrykiem Baleynaud

Konkursy/ Stypendia

II etap Wydziałowego Konkursu Wiedzy z Prawa Karnego Procesowego

Konkursy/ Stypendia

Studencki nobel

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Seminarium naukowe „Sytuacja społeczno-prawna Ukraińców w Polsce”

Konkursy/ Stypendia

Kokurs Lex go

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "NOTARIALNE TYTUŁY EGZEKUCYJNE. MIĘDZY TRADYCJĄ A PRZYSZŁOŚCIĄ".

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Wykład dr Andrzeja Gawlińskiego-Namowa lub pomoc w samobójstwie

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Warsztaty - sztuka debatowania

Konkursy/ Stypendia

Zaproszenie dla studentów do udziału w Debatach Oksfordzkich Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Konkursy/ Stypendia

I edycja konkursu o nagrode rzecznika finansowego za najlepsza pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z zakresy ochrony klienta na rynku finansowym

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

International Seminar–Precarious Work. Current reality and perspectives

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

wykład Ministra Sprawiedliwości Węgier Profesora László Trócsányi "Spory wokół ostatnich węgierskich zmian konstytucyjnych"

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

NIEPRZECIĘTNI 2017

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Online Privacy, Competition, Copyright, and Security

Konkursy/ Stypendia

VI edycja konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Mnemotechniki - szkolenie z technik pamięciowych

Konkursy/ Stypendia

nabór wniosków w konkursach OPUS i PRELUDIUM

Konkursy/ Stypendia

Konkurs na biznesplan pn. „Młodzi w Łodzi – Mam Pomysł na Biznes” 2017.

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

The Role of Dialogue in Creating and Applying Law

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Spotkania dla studentów I roku

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

WSPÓŁCZESNE TENDENCJE ROZWOJOWE TEORII I FILOZOFII PRAWA

Konkursy/ Stypendia

Program smart-up lab

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Forma elektroniczna w prawie pracy

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Prawo medyczne a praktyka wymiaru sprawiedliwości

Konkursy/ Stypendia

Stypendia Banku PEKAO S.A im. Mariana Kantona

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych

Komunikaty

Artykuły do magazynu Deal

Wydział

Strona wpia uł

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Panel dyskusyjny "Refugee crisis in the Middle East: Protracted and precarious situation of Palestine refugees in Focus”

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Międzynarodowa Akademia Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej „Inkubator idei” (Humanity in Action Fellowship 2017).

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Konferencja Prawne i pozaprawne uwarunkowania obsady składu personalnego sądów konstytucyjnych w wybranych państwach europejskich

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Otwarte seminarium studencko-doktoranckie

Konkursy/ Stypendia

Rekrutacja do Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile

Konkursy/ Stypendia

Laureaci VII KONKURSU NA PRACE NAUKOWE Z ZAKRESU OLIMPIZMU I EDUKACJI OLIMPIJSKIEJ

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Konferencja naukowa Policyjne Archiwa X

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Warsztaty Sztuka Dobrego Pisania

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015 – 2016.

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Seminarium ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁADZY PUBLICZNEJ WE FRANCJI I W POLSCE

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Spotkanie z psychologiem więziennym

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Bezpieczna bankowość, czyli prawna ochrona informacji

Warsztaty/ Spotkania/ Wydarzenia

Szlachetna Paczka na WPiA

Konkursy/ Stypendia

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita ogłasza XXII edycję Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego

Konkursy/ Stypendia

Ogólnopolski Konkurs Lex Specialis

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Elektronizacja postępowania wieczysto - księgowego"

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Obchody Światowego Dnia Wyborów

Konferencje/ Seminaria/ Wykłady

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Stan obecny i perspektywy zmian"

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.