DYREKTOR ADMINISTRACYJNY I ZASTĘPCA DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO

Dyrektor Administracyjny
mgr Zuzanna Adamusik

Kontakt ciągły poprzez e-mail.

pokój 2.38  
tel. 42 635 61 22

zadamusik@wpia.uni.lodz.pl

Podległe komórki:

Zastępca Dyrektora Administracyjnego
mgr Krystyna Niewiadomska

pok. 2.01  
tel. 42 635 46 01

kniewiadomska@wpia.uni.lodz.pl

 

Podległe komórki:


KIEROWNIK ZESPOŁU DS. PROJEKTÓW

mgr Monika Staniszewska

pokój 2.12 
tel. 42 635 47 26

mstaniszewska@wpia.uni.lodz.pl