Szkoła Zarządzania Internetem i Prawa Międzynarodowego na UŁ

W dniach 8-12 lipca 2024 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego trwa letnia Szkoła Zarządzania Internetem i Prawa Międzynarodowego (#SSIGIL).

Dzięki wsparciu Internet Society Foundation i akademickiej sieci naukowej GigaNet uczestnicy będą rozmawiać o cyberbezpieczeństwie, prywatności, Sztucznej Inteligencji i wielu innych aspektach stosowania prawa międzynarodowego w cyberprzestrzeni z ekspertami z The London School of Economics and Political Science - LSE Blavatnik School of Government University of Oxford, The Hebrew University of Jerusalem ICANN i Queen Mary University of London.

Uczestnicy będą rozmawiać także o suwerenności cyfrowej, infrastrukturze krytycznej, SpaceX i europejskich planach Internetu z satelity IRIS2. Jest to również okazja, aby podzielić się swoimi badaniami.

Organizatorem Szkoły Zarządzania Internetem i Prawa Międzynarodowego jest Lodz Cyber Hub.

Lodz Cyber HUB na Uniwersytecie Łódzkim

Kierowny przez dr Joannę Kuleszę Lodz Cyber Hub został powołany w celu prowadzenia interdyscyplinarnych badań łączących prawo międzynarodowe publiczne, stosunki polityczne i zarządzanie wielopodmiotowe, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania Internetem.

LCH koncentruje się wspieraniu procesów decyzyjnych i budowaniu potencjału intelektualnego w zakresie bieżących kwestii dotyczących społeczeństwa informacyjnego, w tym:

  • stosowania prawa międzynarodowego w cyberprzestrzeni,
  • cyberbezpieczeństwa oraz walki z cyberprzestępczością 
  • ochrony praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem
    • prawa do prywatności, ochrony danych osobowych,
    • wolności wypowiedzi, odpowiedzialności platform oraz
    • prawa nowych mediów, w tym mediów społecznościowych.

LCH pomaga przy realizacji projektów wspierających uczenie się przez całe życie, szkolenia zawodowe, a także oferuje doradztwo polityczne dostosowane do potrzeb poszczególnych podmiotów i interesariuszy.