WŁADZE WYDZIAŁU

 

Sekretariat Dziekana

mgr Diana Muszyńska

tel. 42 635 46 48 
pok. 2.40

fax: 42/ 635 47 85
dziekanat@wpia.uni.lodz.pl

 


 

Dziekan

dr hab. Monika Bogucka-Felczak, prof. UŁ

tel. 42 635 40 21
pok. 2.40

Dyżur dziekański

W dniach 7-14 czerwca 2024 r. dyżur odbędzie się wyjątkowo w dniu:

13 czerwca (czwartek) w godzinach 9.00-11.00

Dla pracowników:

  • wtorek 11.00 - 12.00* 
  • piątek 9.00 - 10.00*

Dla studentów:

  •  piątki 10.00-11.00*

* W dniach: 7, 11 i 14 czerwca 2024 r. dyżury zostają odwołane. Dyżur Pani Dziekan odbędzie się wyjątkowo w dniu 13 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00-11:00.

Rozpoznanie sprawy przez Dziekana następuje poprzez kontakt mailowy na podstawie wniosku oraz dokumentów złożonych drogą elektroniczną. W razie potrzeby istnieje możliwość umówienia spotkania z Dziekanem w aplikacji Teams w godzinach dyżurów po wcześniejszym zapisaniu się na spotkanie: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl


Prodziekan ds. studiów stacjonarnych i wieczorowych.

(kierunek prawo)

 

dr Paweł Dańczak

tel. 42 635 63 53
pok. 2.31

Dyżur dziekański

Dla prawa stacjonarnego i wieczorowego:

Dyżury Pana Prodziekana WPiA UŁ dr Pawła Dańczaka w miesiącu czerwcu i lipcu odbędą się w następujących terminach:

 

11.06.2024 r. – w godz. 10.30 – 11.30

18.06.2024 r. – w godz. 10.30 – 11.30

25.06.2024 r. – w godz. 9.30 – 10.30

02.07.2024 r. – w godz. 10.30 – 11.30

11.07.2024 r. – w godz. 12.30 – 13.30

 

W sprawach pilnych proszę o kontakt z Działem Obsługi Studenta.

Rozpoznanie sprawy przez Prodziekana następuje poprzez kontakt mailowy na podstawie wniosku oraz dokumentów złożonych drogą elektroniczną do pracownika Działu Obsługi Studentów. W razie potrzeby istnieje możliwość umówienia spotkania z Prodziekanem w aplikacji Teams w godzinach dyżurów po wcześniejszym zapisaniu się na spotkanie. W celu usprawnienia kontaktu opcjonalnie poproszę o podanie numeru telefonu w wiadomości maliowej.

Prawo stacjonarne:

Prawo wieczorowe: 


Prodziekan ds. kształcenia oraz studiów niestacjonarnych

(prawo zaoczne, prawo zatrudnienia - kadry i płace)

 

dr hab. Joanna Połatyńska

tel. 42 635 46 42
pok. 2.26

Dyżur dziekański

  • wtorek 11.00 - 12.00* 

 W sprawach pilnych proszę o kontakt z Działem Obsługi Studenta.

Rozpoznanie sprawy przez Prodziekana następuje poprzez kontakt mailowy na podstawie wniosku oraz dokumentów złożonych drogą elektroniczną do pracownika Działu Obsługi Studentów. W razie potrzeby istnieje możliwość umówienia spotkania z Prodziekanem w aplikacji Teams w godzinach dyżurów po wcześniejszym zapisaniu się na spotkanie:

Prawo zaoczne:

Prawo zatrudnienia Kadry i Płace: 


Kontakt drogą elektroniczną poprzez e-mail: 


Prodziekan ds. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

(kierunek administracja, polityka społeczna, prawo podatkowe i rachunkowość, prawo ochrony zdrowia, prawo ochrony danych osobowych, prawo medyczne)

 

dr hab. Aneta Kaźmierska-Patrzyczna

tel. 42 635 63 47 
pok. 2.10

Dyżur dziekański

  • wtorki 15:00 -16.30 stacjonarnie w pok. 2.10 oraz online pod linkiem: Dołącz do spotkania teraz​​​​​​ W dniu 28.05.2024 r. dyżur zostaje odwołany.

 W sprawach pilnych proszę o kontakt z Działem Obsługi Studenta.

Rozpoznanie sprawy przez Prodziekana następuje poprzez kontakt mailowy na podstawie wniosku oraz dokumentów złożonych drogą elektroniczną do pracownika Działu Obsługi Studentów. W razie potrzeby istnieje możliwość umówienia spotkania z Prodziekanem w aplikacji Teams w godzinach dyżurów po wcześniejszym zapisaniu się na spotkanie: 

Administracja stacjonarna 1 stopnia: 

Administracja stacjonarna 2 stopnia, polityka społeczna:

Administracja niestacjonarna 1 stopnia:

Administracja niestacjonarna 2 stopnia:

Prawo podatkowe i rachunkowość, prawo ochrony zdrowia, prawo medyczne:

Prodziekan ds. nauki

dr hab. Dorota Wiśniewska, prof. UŁ

tel. 42 635 63 47 
pok. 2.10

Dyżur dziekański

  • środa  - 9.00-10.30*

Kontakt drogą elektroniczną poprzez email: prodziekan.nauka@wpia.uni.lodz.pl

* 03.04.2024 r. dyżur zostaje odwołany.
 W sprawach pilnych proszę o kontakt z Działem Obsługi Studenta.

Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej i projektów

dr Izabela Florczak

tel. 42 635 40 45 
pok. 3.72

Dyżur

  • wtorek 11.00 - 12.00*

Kontakt drogą elektroniczną poprzez e-mail:  prodziekan.zagranica@wpia.uni.lodz.pl
 W sprawach pilnych proszę o kontakt z Sekretariatem.


Pełnomocnik Dziekana ds. ogólnych i finansowych

dr Jarosława Koperkiewicz-Mordel

tel. 42 635 63 56 
pok. 2.39

Dyżur

  •    Dyżury odbywają się online, środa 10.00 - 11.00

Link do dyżuru

  • Dyżur stacjonarny w okresie od 4 września 2023  - wtorek 10.30 - 11.30, pok. 2.39*
  • Zaliczenia w terminach dyżurów wymagają wcześniejszego umówienia mailowego.

*W dniu 18.06.2024r. dyżur zostaje odwołany.
 W sprawach pilnych proszę o kontakt z Sekretariatem.

Rozpoznanie sprawy przez Pełnomocnika Dziekana ds. ogólnych i finansowych następuje poprzez kontakt mailowy na podstawie wniosku oraz dokumentów złożonych drogą elektroniczną do pracownika Działu Obsługi Studentów. W razie potrzeby istnieje możliwość umówienia spotkania z Pełnomocnikiem w aplikacji Teams w godzinach dyżuru po wcześniejszym zapisaniu się na spotkanie u pracownika Działu Obsługi Studentów zajmującego się danym kierunkiem.Kierownik studiów doktoranckich WPiA

dr hab. Mirosław Włodarczyk

tel. 42 635 63 55 
pok. 3.01

Dyżur