III Ogólnopolska Konferencja Aksjologiczna

Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych przy Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA UŁ zaprasza na III Ogólnopolską Konferencję Aksjologiczną pt. „Aksjologia egzekucji sądowej – w poszukiwaniu optymalnego poziomu ochrony praw wierzyciela i dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym”, która odbędzie się 8.04.2022 r. w formie zdalnej.

Patronami honorowymi konferencji są: Krajowa Rada Komornicza, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych,
Krajowa Rada Notarialna, Izba Komornicza w Łodzi i Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi.

Patronem honorowym i medialnym wydarzenia jest Wydawnictwo Currenda.

W razie potrzeby przetestowania połączenia i wykluczenia ewentualnych problemów technicznych można się połączyć linkiem z konferencji 7 kwietnia 2022 o 15:00. W tym czasie będzie dostępny informatyk.

Jeżeli dany termin nie jest dogodny, można kontaktować się z Zespołem Informatycznym WPiA UŁ indywidualnie w celu przetestowania połączenia lub usunięcia ewentualnych problemów technicznych.
Dane kontaktowe: T: 426354625, 607277455; E: zi@wpia.uni.lodz.pl