Klinika Prawa WPiA UŁ numerem 1 w kraju

Studencki Punkt Informacji Prawnej Klinika Prawa Uniwersytetu Łódzkiego zajął pierwsze miejsce w rankingu „Rzeczpospolita".

W Studenckim Punkcie Informacji Prawnej „Klinika Prawa” studenci Wydziału Prawa i Administracji, pod nadzorem i opieką merytoryczną pracowników naukowych i praktyków, udzielają nieodpłatnych porad prawnych osobom niezamożnym. To również miejsce, gdzie przyszli absolwenci WPiA zdobywają cenne doświadczenie, które już w toku studiów wyróżnia ich kompetancje pośród innych osób. 

Ranking jest opracowywany na podstawie danych i informacji zbieranych przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych w dorocznych podsumowaniach statystycznych. Jednocześnie dane liczbowe i osiągnięcia, które stoją u podstaw rankingu, bazują na danych z poprzedniego roku akademickiego, a nie tego, który jeszcze się nie zakończył i nie został podsumowany

– informuje Filip Czernicki, prezes zarządu Fundacji Uniwerstyteckich Poradni Prawnych.

Studencki Punkt Informacji Prawnej „Klinika Prawa” powstał w 2001 roku dzięki osobistemu zaangażowaniu Prof. dr hab. Małgorzaty Król, wsparciu ówczesnych władz Wydziału Prawa i Administracji UŁ oraz inicjatywie grupy studentów prawa. Działalność Kliniki, początkowo skromna, z czasem zaczęła się rozwijać. Rosła liczba studentów uczestniczących w tych nietypowych zajęciach oraz osób, które zgłaszały się do Kliniki z problemami prawnymi. Obecnie Klinika Prawa oprócz swojej podstawowej działalności – świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej osobom niezamożnym – prowadzi program „Znam swoje prawa” oraz dodatkowe formy dydaktyczne jak szkolenia, ćwiczenia i warsztaty.

W 2003 roku zajęcia w Klinice Prawa zostały włączone do programy studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego jako jeden z wykładów monograficznych. Zajęcia te trwały jeden semestr (zimowy bądź letni). Obecnie (od roku akademickiego 2005/2006) praca w Klinice Prawa trwa cały rok akademicki i jest skierowana do studentów IV roku studiów prawniczych (zarówno dziennych jak i niestacjonarnych)  oraz I i II roku uzupełniających studiów magisterskich na kierunku administracja. Studenci chętni do uczestniczenia w pracach Kliniki wybierani są na podstawie dotychczasowych osiągnięć w nauce oraz przeprowadzanej rozmowy kwalifikacyjnej. Od 2006 roku działalność w poradni studenckiej pozwala także na odbycie obowiązkowych praktyk studenckich. 

Więcej na temat działalności Kliniki Prawa UŁ dowiecie się z naszego filmu na YouTube.

Źródło cytatu: Rzeczpospolita
Edycja: Daniel Maliński, WPiA UŁ
Fot. Bartosz Kałużny, CKiPR UŁ