Prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego

Na początku czerwca powołania dokonał Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii dr hab. Magdaleny Szafranek – przewodniczącej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego.

Zadaniem KKPR będzie opracowywanie projektów aktów normatywnych o podstawowym znaczeniu w prawie rodzinnym i opiekuńczym.

Dzisiejszy dzień jest wypełnieniem zobowiązania honorowego, jakie przed laty złożyłem wobec doktora Marka Michalaka. Kiedy kończył piastować funkcję Rzecznika Praw Dziecka, obiecałem, że praca, jaką włożył w poprawę prawa rodzinnego i statusu, jaki ma w nim dziecko, będzie kontynuowana. Mam nadzieję, że dzięki państwa pracy oraz interdyscyplinarności powstałej dziś Komisji dokonamy w tym prawie korekt i koniecznych reform. Wierzę, że Komisja będzie miejscem, gdzie wiedza naukowa i doświadczenie łączyć się będą z praktyką, tak, by jak najlepiej reagować na wyzwania, poprawić jakość i skuteczność prawa rodzinnego oraz pracę związanych z nim instytucji.

– powiedział minister Adam Bodnar.

Prof. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka jest kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Była członkinią Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, jest sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, była również reprezentantką Polski w międzynarodowej komisji stanu cywilnego w Strasburgu.