Prof. Sylwia Wojtczak z grantem OPUS 25

W ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki prof. Sylwia Wojtczak z Katedry Polityki Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zrealizuje projekt – Rola kontekstu kognitywnego w wykładni językowej prawa.

Chociaż w ramach zachodniej tradycji prawnej istnieje wiele koncepcji tego, jak wykładnia prawa jest, lub powinna być dokonywana, w większości z nich szczególny status nadaje się wykładni prawa dokonywanej i uzasadnianej względami językowymi i kontekstem językowym wąsko rozumianymi. Ten rodzaj wykładni prawa jest różnie nazywany i opisywany w różnych krajach i różnych teoriach, ale jego wspólnym elementem jest traktowanie języka jako zjawiska rządzącego się własnymi specyficznymi regułami i całkowicie decydującego o przyjętej treści interpretowanego prawa. O ile pewna część kontekstu społecznego jest brana pod uwagę, gdy językowa interpretacja prawa zawodzi, o tyle zwłaszcza rola kontekstu kognitywnego w procesie wykładni prawa jest niedostrzegana przez prawników zarówno w teorii prawa, dogmatyce, jak i w praktyce.

Językoznawcy, którzy z pewnością są ekspertami w dziedzinie języka i interpretacji, opisując proces interpretacji i przypisywania znaczenia wyrażeniom językowym, rozróżniają konteksty językowe, socjokulturowe, społeczne, kognitywne i socjokognitywne. Wszystkie te konteksty nie mogą być w rzeczywistości rozdzielone, ponieważ są ze sobą silnie powiązane i tworzą nieskończoną liczbę warstw, które można przedstawić za pomocą metafory cebuli

– czytamy we wniosku grantowym.

Kwota przyznana na realizację projektu to 367 259 zł.

Prof. dr hab. Sylwia Wojtczak jest kierownikiem Katedry Polityki Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Refleksja naukowa profesor Wojtczak dotyczy głównie kwestii kognitywistyki języka i prawa.

W 2023 r. ukazała się książka pani profesor zatytułowana "Toward a Conceptual Network for the Private Law of Artificial Intelligence", której współautorem jest dr hab. Paweł Księżak, prof. UŁ.