Uniwersytet Łódzki i Najwyższa Izba Kontroli nawiązują współpracę

W dniu 10 czerwca br. rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska i prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś podpisali na Wydziale Prawa i Administracji UŁ porozumienie o współpracy.

Porozumienie to otwiera szerokie możliwości wzajemnej współpracy w obszarach dydaktyki, badań naukowych i wymiany wiedzy. Wspólne działania obu instytucji będą miały znaczący wpływ na rozwój nauki, kształcenie kadr i jakość kontroli państwowej w Polsce.

Mam dużą nadzieję na zacieśnienie współpracy pomiędzy Najwyższą Izbą Kontroli a Uniwersytetem Łódzkim. Musimy łączyć teorię z praktyką. Teorię, która jest niezbędna, ale i praktykę, która ją weryfikuje. Widzę tu pole do wspólnych konferencji i publikacji. Również możliwość studiowania na studiach podyplomowych ma ogromne znaczenie dla naszych pracowników. Myślę, że przed nami naprawdę owocna współpraca

- mówi prezes NIK Marian Banaś.

Dzięki porozumieniu w przyszłości Najwyższa Izba Kontroli i Uniwersytet Łódzki mogą wspólnie:

  • Opracowywać programy dydaktyczne i realizować wspólne zajęcia dla studentów UŁ, m.in. w zakresie kontroli państwowej, audytu, rachunkowości i finansów publicznych.
  • Współpracować przy publikacjach naukowych w czasopismach i wydawnictwach obu instytucji, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem badawczym.
  • Organizować konferencje naukowe, seminaria i sympozja poświęcone funkcjonowaniu państwa i społeczeństwa, stwarzając platformę do wymiany myśli i dyskusji wśród ekspertów.
  • Wspólnie prowadzić kursy, szkolenia i studia podyplomowe w obszarach zgodnych z profilem działalności NIK i UŁ, podnosząc kwalifikacje kadry i studentów obu instytucji.
  • Organizować wizyty studyjne dla pracowników, studentów i doktorantów NIK i UŁ, promując wymianę doświadczeń i budowanie relacji naukowych.
  • Oferować studentom UŁ praktyki dyplomowe i staże w NIK, dając im możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w zakresie kontroli państwowej.

Ponadto NIK będzie mógł zlecać UŁ ekspertyzy i opinie, korzystając z wiedzy i kompetencji naukowców UŁ.

Podczas spotkania Uniwersytet Łódzki reprezentowali Rektor UŁ prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, Prorektor UŁ ds współpracy z otoczeniem dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ, Dziekan WPiA UŁ dr hab. Monika Bogucka-Felczak, prof. UŁ oraz prof. Wojciech Robaczyński z WPiA UŁ. W skład delegacji Najwyższej Izby Kontroli weszli Prezes Marian Banaś, Dyrektor Piotr Walczak z Delegatury w Łodzi, Wiceprezes NIK dr Michał Jędrzejczyk oraz dr Jarosław Melnarowicz, Dyrektor Generalny NIK.

Fot. Maciej Andrzejewski - CKiPR UŁ
Tekst: Daniel Maliński - WPiA UŁ