Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie 2024 na UŁ dobiegły końca

Na Uniwersytecie Łódzkim zakończyły się promocje habilitacyjne i doktorskie. 16 uroczystych promocji odbyło się w pałacu Biedermanna w podziale na 3 dziedziny nauki i 19 dyscyplin naukowych. Dyplomy habilitacyjne odebrało 21 naukowców, a doktorskie – 149.

Liczba naukowców, którzy otrzymali w 2024 r. dyplomy habilitacyjne i doktorskie w rozbiciu na poszczególne wydziały UŁ przedstawia się następująco: 

 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska: 7 doktorów habilitowanych i 34 doktorów 
 • Wydział Chemii: 2 doktorów habilitowanych i 8 doktorów 
 • Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny: 2 doktorów habilitowanych i 18 doktorów 
 • Wydział Filologiczny: 3 doktorów habilitowanych i 15 doktorów 
 • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej: 1 doktor
 • Wydział Filozoficzno-Historyczny: 5 doktorów habilitowanych i 14 doktorów 
 • Wydział Nauk Geograficznych: 1 doktor habilitowany i 4 doktorów
 • Wydział Nauk o Wychowaniu: 7 doktorów
 • Wydział Prawa i Administracji: 16 doktorów 
 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych: 4 doktorów 
 • Wydział Zarządzania: 1 doktor habilitowany i 28 doktorów 

Łącznie 170 naukowców UŁ promowano w dyscyplinach: 

 • nauki prawne 
 • nauki o polityce i administracji 
 • pedagogika 
 • psychologia 
 • nauki chemiczne 
 • nauki fizyczne 
 • nauki biologiczne  
 • ekonomia i finanse  
 • nauki socjologiczne,  
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,  
 • nauki o Ziemi i środowisku      
 • nauki o zarządzaniu i jakości 
 • językoznawstwo 
 • literaturoznawstwo 
 • nauki o kulturze i religii 
 • nauki o sztuce 
 • historia 
 • archeologia 
 • filozofia 

Fotorelacja z uroczystości

Materiał: Centrum Nauki UŁ 
Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ 
Zdjęcia: Maciej Andrzejewski i Bartosz Kałużny CKiPR UŁ