KONTAKT

Kierownik Podyplomowych Studiów BHP 

dr hab. Teresa Wyka, prof. UŁ
Kierownik Zakładu Prawa Ochrony Pracy w Katedrze Prawa Pracy

SEKRETARIAT:
mgr Anna Florek  Koordynator

Tel. 0 42 635 46 24
e- mail:  aflorek@wpia.uni.lodz.pl

Łódź 90-232 ul. Kopcińskiego  8/12 pok. 4.60 bud. B IV piętro
od pn. do pt. w godzinach 9.00-14.00.

PLANOWANE TERMINY ZJAZDÓW EDYCJA XIV

Planowane terminy zjazdów edycja XV

Studia Podyplomowe BHP rok akad. 2022/2023

 Terminy zjazdów

 Edycja  XV

 Semestr I :

15 października 2022- w siedzibie WPiA – Inauguracja, podpisywanie umów

16  października 2022 – zdalnie

 

5 listopada 2022– zdalnie

6 listopada 2022– zdalnie

 

19 listopada 2022 – w siedzibie WPiA

20 listopada 2022 – w siedzibie WPiA

 

3 grudnia 2022– zdalnie

4 grudnia 2022– zdalnie

 

17 grudnia 2022– zdalnie

18 grudnia 2022– zdalnie

 

14 stycznia  2023–zdalnie

15 stycznia  2023– zdalnie

 

28 stycznia 2023 – w siedzibie WPiA

29 stycznia 2023 – w siedzibie WPiA

 

11  luty 2023  – w siedzibie WPiA

12  luty 2023 – w siedzibie WPiA 

 

Semestr  II  

25 luty 2023 - ZETOM zdalnie

26 luty 2023 – ZETOM zdalnie

 

4 marca 2023 – ZETOM - w siedzibie WPiA

5 marca 2023 – ZETOM - w siedzibie WPiA 

 

18 marca 2023 – w siedzibie WPiA

19 marca 2023 – w siedzibie WPiA

 

1 kwietnia 2023 - w siedzibie WPiA

2 kwietnia 2023 - w siedzibie WPiA

 

22 kwietnia 2023- zdalnie

23 kwietnia 2023 - zdalnie

 

13 maja 2023 - w siedzibie WPiA

14 maja 2023 - w siedzibie WPiA

 

 3 czerwca 2023 - w siedzibie WPiA

 4 czerwca 2023 - w siedzibie WPiA

 

17 czerwca 2023 – egzamin I termin w siedzibie WPiA

24 czerwca 2023– /uroczyste zakończenie EDYCJA XV/ w siedzibie WPiA

30.09.2023 – /egzamin II termin/  

 

Zajęcia zdalne będą realizowane przy pomocy  programu Teams.

Od dnia 1 czerwca 2022 do 4 listopada  2022  przyjmowane będą dokumenty na piętnastą edycję Studiów Podyplomowych BHP uruchamianych na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Zajęcia będą trwały w terminie: październik 2022 – wrzesień 2023.

Cel

Celem Studiów jest  podniesienie  kwalifikacji zawodowych  oraz poszerzenie i wzbogacenie wiedzy słuchaczy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Koszty uczestnictwa

Opłata za dwa semestry w roku akad. 2022 /2023 wynosi 3.900 zł
W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie równe raty po 1950 zł

Adresaci

Studia adresowane są między innymi do:

 • osób chcących uzyskać tytuł zawodowy specjalisty ds. BHP, 
 • kadry zarządzającej firmami  lub  pełniących funkcje kierownicze w  firmach  
 • innych osób interesujących się problematyką BHP.

Kryteria naboru

dyplom licencjacki, magisterski lub inżynierski różnych kierunków studiów.

Organizacja

 • studia są dwusemestralne, obejmują 240 godzin zajęć (wykłady, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, seminaria) prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji UŁ,
 • zajęcia trwają od   1 października  2022 do 30 września  2023,
  odbywają się podczas dwudniowych sesji prowadzonych w systemie zaocznym, hybrydowym (tzn.  zajęcia teoretyczne  będą odbywały się w formie zdalnej,  a zajecia praktyczne w formie stacjonarnej). Zajęcia są zaplanowane co dwa tygodnie w soboty i niedziele, kończą się przedłożeniem pracy podyplomowej.
 • Ukończenie studiów jest podstawą do  uzyskania tytułu – specjalista ds. BHP
 • Słuchacze uzyskują aż cztery dokumenty w ramach jednych studiów: 
 1. Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych BHP
 2. Certyfikat auditora wewnętrznego BHP i SZB
 3. Zaświadczenie o  ukończeniu  kursu pedagogika szkoleń BHP
 4. Zaświadczenie  o  odbyciu kursu  pierwszej  pomocy przedmedycznej

Wykładowcy

Zajęcia są prowadzone przez :
doświadczonych pracowników naukowych  Uniwersytetu Łódzkiego,
pracowników innych uniwersytetów, w tym Uniwersytetu Medycznego, a także Politechnik i Instytutów Naukowych oraz przez państwowych inspektorów pracy,  prawników i praktyków.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem przyjęcia na Studia są ukończone studia wyższe (mgr., inż. , licenc.)
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszty uczestnictwa

Opłata za dwa semestry w roku akad. 2022 /2023 wynosi 3.900 zł
W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie równe raty po 1950 zł

Wymagane dokumenty

 

W bieżącym roku  dokumenty należy przesyłać  drogą e-mail - skany  podpisanych dokumnetów na adres e-mail aflorek@wpia.uni.lodz.pl do dnia 04.11.2022.

Komplet dokumentów można także wysyłać zwykłą drogą korespondencyjną  na adres Wydziału Prawa i Administracji z dopiskiem Studia Podyplomowe BHP.