KONTAKT

Podyplomowe Studia Ochrony Danych Osobowych
Wydział Prawa i Administracji UŁ
ul. S. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź

Kierownik Studiów Podyplomowych Ochrony Danych Osobowych
dr hab. Krzysztof Stefański, prof. UŁ

Sekretariat
starszy specjalista mgr Beata Miros 
bmiros@wpia.uni.lodz.pl
pokój 3.02 (bud. A, piętro III)
tel. 42 635-64-42

 

Podyplomowe Studia Ochrony Danych Osobowych na Wydziale Prawa i Administracji, jak i Uniwersytetu Łódzkiego zdobyły renomę jednych z najlepszych studiów podyplomowych z tego zakresu w kraju. Głębokie zmiany w prawie polskim w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, istotne nowelizacje prawa unijnego, zwłaszcza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz rosnące znaczenie ochrony danych osobowych w dobie społeczeństwa informacyjnego rodzą duże zapotrzebowanie na aktualizację i pogłębienie wiedzy na ten temat.

Absolwenci Studiów:

 • będą posiadać głęboką wiedzę na temat najnowszych rozwiązań dotyczących ochrony danych osobowych
 • będą posiadać praktyczne umiejętności z zakresu informacji niejawnych
 • będą przygotowani do wprowadzenia standardów ochrony danych we wszystkich jednostkach (państwowych, samorządowych i prywatnych)
 • będą przygotowanie do pełnienia istotnych funkcji w zakresie ochrony danych (Inspektora Ochrony Danych, Administratora Danych Osobowych)

Adresatami Studiów są absolwenci wyższych uczelni posiadający tytuł licencjata, magistra lub inżyniera.

Uczestnikami Studiów mogą zostać wszystkie osoby zainteresowane problematyką danych osobowych, a w szczególności mające styczność z przetwarzaniem danych o charakterze osobowym, przy czym nie jest istotny profil wcześniejszego wykształcenia.

 

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzone będą przez:

 • znanych i cenionych pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego,
 • wybitnych profesorów innych uniwersytetów
 • pracowników Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • funkcjonariuszy ABW w zakresie przetwarzania informacji niejawnych,
 • adwokatów i radców prawnych
 • praktyków na co dzień stosujących przepisy o ochronie danych osobowych,

 

 ORGANIZACJA STUDIÓW

 Studia będą  trwać będzie 2 semestry. Obejmują 180 godzin  w systemie zaocznym w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów oraz zajęć na platformie internetowej UŁ.

 Zajęcia będa się odbywać w piątki i soboty co 2 tygodnie ( w piątki od godz. 17.00-20.30 i w soboty od godz. 9.00-17.30).  Zajęcia zdalne prowadzone w sposób hybrydowy, w większości odbywać się będą za pośrednictwem platformy MS Teams, dwa lub trzy zjazdy są planowane w systemie stacjonarnym. 

 

Zajęcia kończą się egzaminem  z zakresu tematyki objętej programem Studiów. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA

 Opłata za studia wynosi 4500 PLN za dwa semestry i może być rozłożona na dwie raty.

W szczególnych  przypadkach, za zgodą kierownika Studiów, zostanie ułożony indywidualny harmonogram spłat.

Numer indywidualnego konta, na które należy dokonywać wpłat zostanie podany na  pierwszych zajęciach.

Rekrutacja na Podyplomowe Studia Ochrony Danych Osobowych na rok akademicki 2023/2024 została zakończona. Kierunek rusza od dnia  24-25 listopada br. Pierwszy zjazd jest stacjonarny, zajęcia odbęda się w Sali Rady Wydziału 0.14, parter, beczka A  od  godziny 17.00 

Terminy zjazdów  w semestrze zimowym

SEMESTR ZIMOWY: 

 1. 24-25 listopada-2023 
 2.  01-02 grudnia-2023 
 3. 15-16 grudnia-2023 
 4. 12-13 stycznia-2024   

 

Szczegółowe informacje na temat zjazdów otrzymacie Państwo na maila

 

 

Warunkiem  przyjęcia są ukończone studia wyższe (licencjackie/magisterskie).

Wymagane dokumenty:

 Dokumenty można  dostarczyc osobiście  do  pokoju 3.02 na Wydziale Prawa i  Administracji  UŁ lub przesłać  na adres niżej podany. 

Adres: 

Podyplomowe Studia Ochrony Danych Osobowych 
Wydział Prawa i Administracji UŁ
ul. S. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź

 

 

Forma zaliczenia i świadectwo

Zajęcia kończą się egzaminem z zakresu tematyki objętej programem Studiów w formie pisemnej.  Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia Podyplomowych  Studiów  Ochrony Danych Osobowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Zasady odpłatności za studia

Opłata za studia wynosi 4500 PLN za dwa semestry i może być rozłożona na dwie raty.
W szczególnych  przypadkach, za zgodą kierownika Studium, zostanie ułożony indywidualny harmonogram spłat.
Numer indywidualnego konta, na które należy dokonywać wpłat zostanie podany na pierwszych  zajęciach.

Prosimy o niedokonywanie wpłat przed rozpoczęciem studiów.