Kierownik studiów
dr Anna Chmielarz-Grochal

Sekretariat:
ul. Kopcińskiego 8/12, Łódź 90-232
Budynek C III piętro

Małgorzata Urbańska, pok. 3.77
tel.: 0-42 635 46 14

email: murbanska@wpia.uni.lodz.pl

 

Miło nam poinformować, że rozpoczynamy rekrutację na nową edycję studiów 2022/2023.

Wystarczy wypełnić kwestionariusz kandydata i przesłać pod adres: murbanska@wpia.uni.lodz.pl 

Zajęcia odbywać się będą, co do zasady, w sposób zdalny za pośrednictwem aplikacji TEAMS z wyłączeniem zjazdu inaugracyjnego oraz egzaminu, na które planujemy zaprosić Państwa do budynku Wydziału.

Zastrzegamy możliwość zmiany terminów spotkań.

Rozpoczęcie studiów przewidujemy na koniec października 2022 r.

Serdecznie zapraszamy. 

NIE TRZEBA MIEĆ APLIKACJI ŻEBY ZAJMOWAĆ SIĘ PRAWNĄ OBSŁUGĄ BIZNESU.

Czy wiesz, że najdroższa godzina w historii Polski kosztowała ponad 130 mln zł? Była to kara, jaką za brak współdziałania w toku kontroli antymonopolowej nałożył Prezes UOKIK na jednego z przedsiębiorców, za opóźnienie możliwości wejścia do siedziby firmy i wszczęcia kontroli.

W naszych studiach może wziąć udział każdy absolwent studiów wyższych każdego kierunku I i II stopnia.

Na zajęciach dowiesz się jak uchronić siebie - swoją firmę, przedsiębiorcę, u którego pracujesz przed zagrożeniami wynikającymi z nieznajomości przepisów prawnych. Praktyczne zajęcia z organizacji prawnej obsługi przedsiębiorstw poprowadzi prawnik z wiodącej kancelarii.

Ponadto w ramach prowadzonych zajęć nabędziesz szereg umiejętności praktycznych, w szczególności:

 • zdolność samodzielnego sporządzania projektów umów i pism procesowych–prawidłowe oznaczenie stron, układ umowy (podział na jednostki redakcyjne), konstrukcja i treść typowych klauzul kontraktowych, typowe błędy, jakie pojawiają się przy konstruowaniu umów.
 • umiejętność prowadzenia korespondencji handlowej
 • znajomość procedur ochrony danych osobowych - jak zorganizować system ochrony danych osobowych, jakie dokumenty z zakresu ochrony danych powinny być prowadzone w przedsiębiorstwie i co powinny zawierać, które zbiory podlegają zgłoszeniu do rejestracji, na czym polega kontrola Prezesa UODO i jak przebiega.
 • umiejętność zarządzania obiegiem informacji
 • umiejętność współpracy z konkurentami i kontrahentami - w jaki sposób, zgodnie z prawem konkurencji, konstruować sieci dystrybucji towarów i usług, kiedy należy zgłosić do organu antymonopolowego zamiar przejęcia kontroli nad innym przedsiębiorcą lub dokonania fuzji przedsiębiorców, jakie elementy powinno zawierać zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców i na co powinien zwrócić uwagę prawnik przygotowujący takie zgłoszenie, jak zachowywać się podczas kontroli przedsiębiorcy dokonywanej przez Prezesa UOKIK lub Komisję Europejską, by nie narazić się na wysoką karę.

Studia kierowane są do absolwentów studiów I lub II stopnia każdego kierunku. 

Zajęcia odbywają się w piątki od godz. 17.00 i w soboty od godz. 9.00.

OPINIE SŁUCHACZY POPRZEDNIEJ EDYCJI Z ANKIET EWALUACYJNYCH.

     Studia spełniły moje oczekiwania. Dzięki nim znacznie poszerzyłam swoją wiedzę w zakresie obsługi przedsiębiorców, zagadnień prawa, ale i finansów. Spotkania ze świetnymi wykładowcami oraz przemiła atmosfera. Dziękuję! M. Józwiak

     Fantastyczne studia podyplomowe, przydatna wiedza przekazana przez bardzo dobrych wykładowców. Do tego świetna organizacja i kontakt pomimo COVID-19. Polecam wszystkim, również osobom nie związanym zawodowo z prawem. K. Listewnik

      Kompetentna kadra, która komunikuje się prostym językiem z osobami, które nie kończyły prawa. Bardzo ciekawy, obszerny w wiedzę kierunek. Polecam każdemu, kto chce poszerzyć wiedzę z zakresu prawnej obsługi przedsiębiorców. 

     Studia godne polecenia. Wykładowcy przekazują obszerną wiedzę, którą zdecydowanie przydaje się w prowadzeniu własnej firmy jak i podczas doradzania innym przedsiębiorcą. M. Jaskółowska

     Studia Prawnej Obsługi Przedsiębiorców to szczególna forma kształcenia podyplomowego. Jako amator prawa wybrałam je z nadzieją, że pomogą mi w otwarciu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Muszę przyznać, ze studia te przerosły moje oczekiwania w sensie zmotywowania mnie do przekroczenia granic własnych możliwości. Serdecznie dziękuję za niezwykłe żywą wymianę myśli. M. Popek

     Świetna organizacja zajęć nawet w trudnych warunkach COVID-19. Doskonali dydaktycy. A. Osińska

 

Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

 • wnioski o rejestrację, wpis do ewidencji,
 • postępowanie przed sądem rejestrowym,
 • przekształcanie i formy zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej, bytu osób prawnych.

Struktura przedsiębiorstwa 

 • powoływanie i pozycja organów osób prawnych
 • odpowiedzialność członków zarządów spółek prawa handlowego
 • odpowiedzialność przedsiębiorcy
 • zadania statutowe organów osób prawnych
 • dokumentowanie prowadzenia działalności organów osób prawnych/przedsiębiorców

Podstawowe problemy związane z zatrudnieniem 

 • formy nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • ochrona pracowników

Finanse przedsiębiorstwa 

 • zasady rachunkowości, finanse przedsiębiorstwa
 • umowa kredytu, rachunku bankowego

Prawo podatkowe w praktyce przedsiębiorstwa 

 • prawo materialne
 • postępowanie podatkowe

Zarządzanie obiegiem informacji w przedsiębiorstwie 

Publicznoprawne obowiązki ciążące na przedsiębiorcy 

 • ochrona konkurencji i konsumentów
 • zamówienia publiczne

Przedsiębiorca i jego kontrahenci 

 • weryfikacja kontrahentów
 • sporządzanie umów w obrocie gospodarczym
 • modyfikacja i rozwiązanie stosunków umownych
 • windykacja należności

Przedsiębiorca przed organami ochrony prawnej 

 • postępowanie w sprawach gospodarczych
 • obowiązki i uprawnienia przedsiębiorcy w zakresie działania organów ścigania
 • ochrona własności intelektualnej

 

Kierownikiem Studiów jest dr Łukasz Grzejdziak

W Podyplomowych Studiach Prawnej Obsługi Przedsiębiorców mogą wziąć udział absolwenci każdego kierunku studiów I oraz II stopnia. Weryfikacja uczestników odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów.

Rekrutacja na nową edycję prowadzona jest od lipca 2022 r.

 Wymagane dokumenty

Dokumenty można składać:

 • e-maliem – skany- na adres murbanska@wpia.uni.lodz.pl
 • osobiście w sekretariacie Katedry Prawa Konstytucyjnego pokój 3.77 lub Katedry Prawa Finansowego pok. 3.69 w godzinach pracy sekretariatów lub w godzinach popołudniowych zostawić na portierni na nazwisko Małgorzata Urbańska pok. 3.77, 
 • pocztą tradycyjną
 • Na wszystkie pytania czekamy pod numerem telefonu: 42 635-46-14

Minimalna ilość uczestników studium wynosi 20 osób.

Czas trwania studiów
Rok akademicki. Zajęcia odbywają się w piątki od godz. 17.00 i w soboty od godz. 9.00.

Zasady odpłatności za studia
Opłata za studia wynosi 3800 zł., uiszczana jest jednorazowo lub w dwóch ratach.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, decyzją kierownika studiów istnieje możliwość rozłożenia płatności na 4 raty.

Numer indywidualnego konta, na które należy dokonywać wpłat zostanie podany na pierwszych zajęciach.
 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla słuchaczy studiów podyplomowych.