Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych

Kontakt

e-mail: knpeisi@wpia.uni.lodz.pl 

https://www.facebook.com/nkpeiisi/

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”

Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego oraz Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych działające na Wydziale...

III. OGÓLNOPOLSKI KONKURS PN. "STUDENT I ENERGIA"

NAUKOWE KOŁO PRAWA ENERGETYCZNEGO I INNYCH SEKTORÓW INFRASTRUKTURALNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ DO UDZIAŁU W III. OGÓLNO...

Dzień Organizacji Studenckich

Jak co roku zapraszamy Was na DOS - Dzień Organizacji Studenckich. Podczas DOSu będziecie mogli zapoznać się z działalnością organizacji...

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO NR 08/2018

Pragniemy zaprosić Państwa do lektury najnowszego wydania "Przeglądu Ustawodawstwa Gospodarczego", które dotyczy elektromobilności i ochrony...

V. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich"

KATEDRA EUROPEJSKIEGO PRAWA GOSPODARCZEGO ORAZ NAUKOWE KOŁO PRAWA ENERGETYCZNEGO I INNYCH SEKTORÓW INFRASTRUKTURALNYCH DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE...

II. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „BEZPIECZEŃSTWO, REGULACJA I KONKURENCJA NA RYNKU ENERGETYCZNYM”

NAUKOWE KOŁO PRAWA ENERGETYCZNEGO I INNYCH SEKTORÓW INFRASTRUKTURALNYCH ORAZ KATEDRA EUROPEJSKIEGO PRAWA GOSPODARCZEGO DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE...

II. OGÓLNOPOLSKI KONKURS PN. "STUDENT I ENERGIA"

NAUKOWE KOŁO PRAWA ENERGETYCZNEGO I INNYCH SEKTORÓW INFRASTRUKTURALNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ DO UDZIAŁU W II. OGÓLNO...

Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego – sektor gazowy i energetyczny

W marcu 2018 roku wydano monografię naukową pt. „Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego – sektor gazowy i energetyczny”. Red...

RYNEK KOLEJOWY – WSPÓŁCZESNE MONOGRAFIA "PRAWNE I SEKTOROWE UWARUNKOWANIA OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTA"

Informujemy, że w grudniu 2017 roku wydano książkę pt. „RYNEK KOLEJOWY – WSPÓŁCZESNE PRAWNE I SEKTOROWE UWARUNKOWANIA OCHRONY KONKURENCJI...

YARS nr 2017, 10(16)

Dwa artykuły prezesa koła - Marcina Kraśniewskiego znalazły się w prestiżowym Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS).

I. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawo i towary – regulacja, konkurencja, bezpieczeństwo na rynku kolejowych przewozów towarowych

Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego...

iKAR energetyczny z naszym udziałem! Numer 6(6)

Energetyczny numer "internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego" 6(6) w całości został poświęcony tematyce zorganizowanej...

Kancelaria CMS nowym partnerem Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych

Z przyjemnością informujemy, że nowym partnerem merytorycznym naszego Koła została kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i...

Reportaż z I. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym"

Szanowni Państwo, w oczekiwaniu na kolejną edycję konferencji energetycznej, zapraszamy do obejrzenia reportażu z I. Ogólnopolskiej Konferencj...

I. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”

Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego organizuje Konferencję Naukową "Bezpieczeńs...

Ogólnopolski Konkurs pn. "Student i energia"

NAUKOWE KOŁO PRAWA ENERGETYCZNEGO I INNYCH SEKTORÓW INFRASTRUKTURALNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Z OKAZJI PIĘCIOLECIA SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI...

"Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich" - IV. Ogólnopolska Konferencja Naukowa

KATEDRA EUROPEJSKIEGO PRAWA GOSPODARCZEGO ORAZ NAUKOWE KOŁO PRAWA ENERGETYCZNEGO I INNYCH SEKTORÓW INFRASTRUKTURALNYCH DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE...

Monografia "Rynek kolejowy-prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania" (2017)

Z dumą informujmy, że wydana została książka dotycząca sektora transportu kolejowego, która jest pokłosiem III. Ogólnopolskiej Konferencji...

Książka “Przemiany w polskim sektorze pocztowym”

Informujemy, że ukazała się książka pt. “Przemiany w polskim sektorze pocztowym” pod red. prof. dr. hab. Tadeusza Skocznego. Książka...

Książka “Regulacja i ochrona konsumentów w sektorze transportu kolejowego – wybrane problemy”

Mam przyjemność poinformować, że opublikowano monografię “Regulacja i ochrona konsumentów w sektorze transportu kolejowego – wybrane...

III. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich

Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego, Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego oraz Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów...

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. "Przemiany w polskim sektorze pocztowym"

 • o nas

  Motto

  Mamy energię, którą są odnawialne źródła naszej wyobraźni, zapas ambicji i determinacji będące surowcem do działania i liczymy, że metodą odkrywkową uda nam się być siłą napędową rozwoju prawa sektorowego w ośrodku łódzkim

  Informacje ogólne

  Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łodzkiego powstało na początku 2012 roku, a jego pomysłodawczyniami i założycielkami były dwie studentki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwotnie Organizacja działała przy Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie (od października 2016 r.) Koło działa przy Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Opiekunem Koła jest dr Łukasz Grzejdziak (adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ).W roku 2017 NKPEiISI obchodzi pięciolecie swojej działalności. 

  Założenia i cele

  Założeniem działalności Koła jest w znacznej mierze zdobywanie i promowanie wiedzy z zakresu prawa sektorowego wśród studentów oraz wymiana informacji i doświadczeń w gałęzi prawa gospodarczego. Zagadnienia gospodarki sektorowej na obecnym etapie są słabo wypromowane, dlatego też Koło stawia sobie za zadanie umożliwić studentom zdobycie cennych informacji i wiedzy z tej dziedziny.

  Koło jest stworzone przez studentów i dla studentów (zarówno studiów magisterskich, jaki i studiów doktoranckich), co przy zaangażowaniu i pomysłowości stwarza możliwość realizowania ciekawych projektów i zadań, które są wyzwaniem dla jego członków. 

  Zgodnie ze statutem celem działalności Koła jest: prowadzenie badań naukowych w zakresie prawa energetycznego i innych prawnych regulacji sektorów gospodarczych, promowanie wśród studentów wiedzy z zakresu prawa energetycznego i innych prawnych regulacji sektorów gospodarczych, rozwijanie zdolności osobistych Członków Koła i ich umiejętności w sferze pracy naukowej, przygotowywanie studentów, w ramach organizowanych przez Członków Koła zajęć o charakterze praktycznym, do przyszłej praktyki prawniczej, wymiana poglądów w środowisku akademickim, zachęcanie do aktywności naukowej poprzez udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach naukowych.

   

 • Biblioteka NKPEiISI

  NAUKOWE KOŁO PRAWA ENERGETYCZNEGO I INNYCH SEKTORÓW INFRASTRUKTURALNYCH OD POCZĄTKU SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI AKTYWNIE UCZESTNICZY W ŻYCIU NAUKOWYM POPRZEZ udział w publikacjach naukowych. Z inicjatywy Koła powstają książki, artykuły, sprawozdania oraz bibliografie. Publikujemy teksty w języku polskim oraz angielskim. koło umożliwia swoim członkom rozwój naukowy poprzez publikację ich tekstów. w tym zakresie stale współpracujemy z centrum studiów antymonopolowych i regulacyjnych (cars) oraz polską fundacją prawa konkurencji i regulacji sektorowej ius publicum. 

  KSIĄŻKA RYNEK KOLEJOWY – WSPÓŁCZESNE MONOGRAFIA "PRAWNE I SEKTOROWE UWARUNKOWANIA OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTA" (WARSZAWA, 2017)

  Książka pt. „RYNEK KOLEJOWY – WSPÓŁCZESNE PRAWNE I SEKTOROWE UWARUNKOWANIA OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTA” stanowi kontynuację tematyki będącej przedmiotem obrad prowadzonych podczas IV. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich” organizowanej przez nasze Koło, która odbyła się 26 kwietnia 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

  Fragment książki dostępny jest TUTAJ

   

  YEARBOOK OF ANTITRUST AND REGULATORY STUDIES 2017, 10(16)

  Yearbook of Antitrust and Regulation Studies (YARS) jest anglojęzyczną publikacją, wydawaną pod patronatem Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych. W najnowszym numerze ukazały się dwa sprawozdania prezesa Koła - Marcina Kraśniewskiego. Pierwsze z nich, współtworzone z Wojciechem Modzelewskim i Mateuszem Sokołem(członkowie Koła) pt.: "Security and regulation of the energy market: national academic conference on the 5th anniversary of the Society of Energy Law and Other Infrastructural Sectors of the University of Łódź, 24 May 2017" dotyczy organizowanej w maju zeszłego roku konferencji dotyczącej prawa energetycznego. Drugie, zatytułowane "Fourth National Academic Conference – Consumer in the Rail Passenger Market, Łódź (Poland), 26 April 2017" odnosi się do organizowanej niespełna miesiąc wcześniej konferencji kolejowej.

  Cała publikacja dostępna jest TUTAJ

   INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY 2017, 6(6)

  internetowegy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny numer 6(6)

  Od redaktora numeru (dr Marzena Czarnecka): Oddaję do rąk Państwa numer iKAR-a poświęcony prawu energetycznemu. Niniejszy zeszyt związany jest z I Ogólnopolską Konferencją Naukową pn. „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym” zorganizowaną z okazji pięciolecia działalności Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego, która odbyła się 24 maja 2017 r. w Łodzi. (...) Dużą satysfakcję sprawia, że problematyka prawa energetycznego cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem nie tylko naukowców, lecz także studentów. 

  Najnowszy numer iKARa w całości dotyczy sektora energetycznego. Znalazły się w nim artykuły autorstwa Marcina Kraśniewskiego - "Umowa biletowa - zagadnienia praktyczne", Wojciecha Modzelewskiego - "Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich w sektorze energetycznym" oraz Mateusza Sokoła - "Korytarze przesyłowe w ustawodawstwie Stanów Zjednoczonych Ameryki". Ponado z numerze znajduje się sprawozdanie z I. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym"

  Cały numer dostępny jest TUTAJ.

   INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY 2017, 4(6)

  W numerze iKAR 2017, 4(6) zostało opublikowane sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich" autorstwa Marcina Kraśniewskiego. Polecamy szczególnie artykuł pt. "Otwarty dostęp w świetle decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego"
  Spis treści znajdują się TUTAJ
  Sprawozdanie dostępne jest TUTAJ. Natomiast artykuł "Otwarty dostęp w świetle decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego" TUTAJ

   

  INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY 2017, 2(6)

  Od redaktora prowadzącego (dr J. Walulik): W Państwa ręce trafia sektorowy zeszyt lotniczy internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego – iKAR 2/2017. Numer ten kontynuuje tradycje wydań specjalnych, w tym ubiegłorocznych zeszytów serii regulacyjnej: kolejowo-lotniczego (2/2016) i energetyczno-lotniczego (4/2016).

  W numerze ukazało się ponadto sprawozdanie autorstwa Marcina Kraśniewskiego z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, która odbyła się w  Łodzi dnia 25 maja 2016 r. pod auspicjami Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych. Wszystkim zainteresowanym gorąco polecamy zapoznanie się z tekstem.

  Strona internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego

  iKAR nr 2 (6), 2017

  Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji "Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich"

  KSIĄŻKA „RYNEK KOLEJOWY – PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA, POD RED. MIROSŁAWA PAWEŁCZYKA (WARSZAWA 2017)

  Informacje o książce znajdują się TUTAJ. Niniejsza książką jest wynikiem współpracy z Polską Fundacją Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej IUS PUBLICUM. Bezpośrednim asumptem do przygotowania niniejszej książki były rozważania i wnioski z III. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich" (26.05.2016 r., Łódź), a także nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym z 16 listopada 2016 r. 
  Plik informacyjny dostępny jest TUTAJ.

  KSIĄŻKA "PRZEMIANY W POLSKIM SEKTORZE POCZTOWYM" POD RED. TADEUSZA SKOCZNEGO (WARSZAWA, 2016)


  Informacje o książce znajdują się TUTAJ. Niniejsza książką jest wynikiem współpracy mgr Marcina Kraśniewskiego (prezes Zarządu NKPEiISI) 
  z Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych. Stanowi ona podsumowanie rozważań I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Przemiany w polskim sektorze pocztowym” (9 grudnia 2015 r., Łódź),
  Plik informacyjny dostepny jest TUTAJ.  

  YEARBOOKS ANTITURST AND REGULATORY STUDIES 2016 VOL. 9(14)


  Inormacje o numerze znajdują się TUTAJ. W numerze YARS, vol. 2016, 9(14) zostało opublikowane sprawozdanie z III. Ogólnopolskie Konferencji Naukowej „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”
   –  "Third National Conference: Consumer in the Rail Passenger Market. Łódź, 10 May 2016", Reported by Katarzyna Chojecka, Marcin Kraśniewski, Tomasz Mizioch, Agnieszka Sobierajska.
  Plik informacyjny dostepny jest TUTAJ.

  YEARBOOKS ANTITURST AND REGULATORY STUDIES 2016 VOL. 9(13)


  Spis treści znajdują się TUTAJ. W numerze YARS, vol. 2016, 9(14) zostało opublikowane sprawozdanie z I. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przemiany w polskim sektorze pocztowym”
   –  "Changes in the Polish Postal Sector, Łódź (Poland), 9 December 2015". Reported by Marcin Kraśniewski.
  Numer dostępny jest TUTAJ.

  KSIĄŻKA "Regulacja i ochrona konsumentów w sektorze transportu kolejowego  - wybrane problemy" pod red. Mirosława Pawełczyka


  Informacje o książce znajdują się TUTAJ. Niniejsza książką jest wynikiem współpracy
  z Polską Fundacją Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej IUS PUBLICUM. Bezpośrednim asumptem do przygotowania niniejszej książki były rozważania i wnioski z II. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich", a także nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym oraz przygotowywany IV pakiet kolejowy. 
  Plik informacyjny dostepny jest TUTAJ.

  INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY 2016, 2(5)


  Od redaktorów prowadzących (J. Walulik, Ł. Gołąb): Swoistym dopełnieniem opracowań dotyczących regulacji transportu kolejowego, które dotychczas przygotowywali pracownicy naukowi oraz praktycy zajmujący się powyższą problematyką, jest publikowane po raz pierwszy na łamach iKAR-a opracowanie przygotowane przez studenta WPiA UŁ, Pana Marcina Kraśniewskiego, poświęcone konkurencji w polskim sektorze transportu kolejowego. 
  W numerze iKAR 2016, 2(5) został opublikowany artyluł 
  Marcina Kraśniewskiego pt. "Konkurencja w polskim sektorze transportu kolejowego". 
  Spis treści numeru znajdują się TUTAJ
  Artykuł dostępny jest TUTAJ.

  INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY 2016, 1(5)


  Więcej informacji na temat numeru znajduje się TUTAJ.
  W numerze iKAR 2016, 1(5) zostało opublikowane sprawozdanie z I. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przemiany w polskim sektorze pocztowym”
   (Łódź, 2015) autorstwa Marcina Kraśniewskiego.
  Spis treści znajdują się TUTAJ
  Sprawozdanie dostępne jest TUTAJ.

  INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY 2015, 4(4)


  Spis treści znajdują się TUTAJ. W numerze iKAR 2015, 4(4) zostało opublikowane sprawozdanie z II. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”
   (Łódź, 2015) autorstwa Marcina Kraśniewskiego i Marcina Ziarkowskiego.
  Sprawozdanie dostępne jest TUTAJ.

  KSIĄŻKA "WYBRANE PROBLEMY OCHRONY KONSUMENTA NA RYNKU PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH" POD RED. MIROSŁAWA PAWEŁCZYKA

   


  Inormacje o książce znajdują się TUTAJ. Niniejsza książką jest wynikiem współpracy
  z Polską Fundacją Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej IUS PUBLICUM. Bezpośrednim asumptem do przygotowania niniejszej książki były rozważania i wnioski z I. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich" (Katowice, 2014).

  INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY 2014, 7(3)


  Spis treści znajdują się TUTAJ. W numerze iKAR 2014, 7(3) zostało opublikowane sprawozdanie z I. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”
   (Katowice, 2014) autorstwa Marcina Kraśniewskiego.
  Sprawozdanie dostępne jest TUTAJ.

   

   

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.