Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

Programy wymiany

Kontakt

Od dnia 11 marca 2020 r. do odwołania pozostajemy do Państwa dyspozycji w ramach kontaktu telefonicznego i mailowego.

Since 11th of march 2020 until further notice we remain at your disposal via email and phone contact.

Dr Izabela Skomerska-Muchowska - 
Faculty Erasmus Coordinator
room: 2.15 or 3.33
speaking-hours:
e-mail: iskomerska@wpia.uni.lodz.pl

Dr Anna Czaplińska - Faculty ECTS Coordinator
room: 2.15 or 3.33
speaking-hours: 12:00-13:00 Tuesday / 10:30-11:30 Thursday
e-mail: aczaplinska@wpia.uni.lodz.pl

Faculty International Office
Marta Mucha
room: 2.11
offuce-hours: Mon, Tue, Thu, Fri 09:00-13:00
No office-hours on Wednesdays
e-mail: international.office@wpia.uni.lodz.pl

 • Erasmus+

  ERASMUS to program UE, którego celem jest poprawa jakości szkolnictwa wyższego i umocnienie jego europejskiego wymiaru poprzez zachęcanie do współpracy międzynarodowej między Uniwersytetami, wymiany studentów i nauczycieli akademickich, a także zapewnienie jawności i pełnego uznawania studiów i kwalifikacji w całej Europie. Więcej...

 • EDUKACJA

  Trwa rekrutacja uzupełniająca studentów na wyjazdy na studia do University of Bergen w ramach programu EDUKACJA w semestrze letnim 2022/23

  Możliwy jest wyjazd na pobyt na University of Bergen w Norwegii na studia cząstkowe w ramach tej wymiany i nie może trwać dłużej niż do 15 września 2023 r. Oferowane stypendium ma służyć dofinansowaniu kosztów utrzymania studenta w Norwegii (1200 /mies.) oraz dofinansowaniu kosztów podróży (ryczałt 275 €).

  Zgłoszenia przez USOS w ramach jednej rekrutacji z ERASMUS+ studia w dniach 05.09.2022-16.09.2022.

  Dokumenty rekrutacyjne:

  • Formularz zgłoszeniowy;
  • List motywacyjny;
  • CV;
  • Zaświadczenie o znajomości jęz. angielskiego
   (np. certyfikat językowy, zaświadczenie od Studium Języków Obcych UŁ lub od lektora, zaświadczenie z wynikiem testy OLS, jeśli kandydat wykonywał taki test w ramach wcześniejszych wyjazdów ERASMUS+);
  • Zaświadczenie z dziekanatu kierunkowego o średniej ważonej z całego roku akademickiego 2020/21 z tego kierunku, z którego student ubiega się o wyjazd.

  Rekrutacja studentów na studia cząstkowe w ramach programu Edukacja będzie przebiegać na WPiA UŁ w sposób następujący:

  1. Zainteresowani wyjazdem studenci biorą udział w rekrutacji na WPiA UŁ (zrezygnować można na każdym etapie, ale wziąć udział w rekrutacji można tylko teraz); Na WPiA nie ma możliwości złożenia dokumentów rekrutacyjnych bezpośrednio w BWZ;
  2. Aby wziąć udział w rekrutacji kandydaci przesyłają komplet dokumentów rekrutacyjnych do 16 września 2022 na adres: international.office@wpia.uni.lodz.pl;
  3. Kandydaci, którzy otrzymają zaproszenie elektroniczne biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej w TEAMS;
  4. International Office przekazuje wszystkie kandydatury bezpośrednio do BWZ;
  5. Na ostatnim etapie student czeka na wyniki rekrutacji uniwersyteckiej, które otrzyma z BWZ UŁ do dnia 01.10.2022.

  Kalendarz akademicki University of Bergen

  Nominacji kandydata do uczelni przyjmujące dokona BWZ, natomiast student będzie zobowiązany dopełnić procedury aplikacyjnej w University of Bergen.

  Liczba miejsc w programie Edukacja w ramach rekrutacji uzupełniającej jest ograniczona. Dla WPiA UŁ dostępne jest University of Bergen – 1 miejsce w dziedzinie prawa, I i II stopień, jednolite studia magisterskie;

  Przydział do programu Edukacja odbywa się w BWZ UŁ, na podstawie złożonej dokumentacji zaopiniowanej na wydziale. W przypadku rezygnacji studenta, stypendium zostaje przydzielone następnej osobie z listy rezerwowej.

  Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji!

  Zespół International Office WPiA UŁ

  Dr Izabela Skomerska
  Dr Anna Czaplińska

  Marta Mucha

 • Campuse Europe

  Studenci WPiA UŁ mogą na zasadach analogicznych do Programu Erasmus studiować w ramach Programu Campus Europae, pod patronatem Rządu Luksemburga- szczegóły na stronie www.campuseuropae.org można wyjechać dwa razy w ciągu studiów, za każdym razem na okres roku akademickiego. Program ten korzysta na razie ze środków Erasmusa (możliwe jest sfinansowanie w ten sposób tylko jednego wyjazdu).

  Studia w Szwajcarii (Berno i Fribourg) odbywają się na takich samych zasadach jak studia w ramach Programu Erasmus; stypendia finansowane są przez Rząd Szwajcarii; ich wysokość na semestr jest podobna do stypendiów Erasmusa, ale wypłacane są przez cały okres pobytu studenta na uczelni szwajcarskiej.

 • JLU Virtual International Programme (VIP)

  STUDENCIE – ZOSTAŃ VIP-EM!

  ZIMA 2022/23

   

  Zachęcamy do skorzystania z programu VIP (Virtual International Mobility) w Justus Liebig University Giessen w Niemczech. Program oferuje możliwość wzięcia bezpłatnego e-uczestnictwa w zajęciach w uczelni w Giessen podczas równolegle studiowania np. stacjonarnie na WPiA UŁ. 

   

  Z zakresu prawa w ofercie są 2 przedmioty w języku angielskim:

   

  • The International Politics of Energy and Sustainable Development 
   (6 ECTS; środy 16:00-18:00 w dn. 17.10-10.02; 
   poziom – licencjat / magisterskie)
    
    
  • Academic and Activism freedom in context of fragile democracies 
    (6 ECTS
   , poniedziałki 12:00-14:00 w dn. 17.10-10.02; poziom – licencjat / magisterskie)

   

  Zgłoszenia do programu VIP do 15 sierpnia 2022 roku!

   

  Szczegóły:

   

  Gwarantujemy 100% uznania B)

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.